tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
     

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Romániai magyar könyvkiadás 1950-1953
Összeállította: Szigethy Rudolf és Újvári Mária

Eligazító a bibliográfiához

 

A Romániai Magyar Bibliográfiák 1992-ben megjelent I. kötete után ez a II. kötet is hézagpótló szerepet tölt be, ugyanis a Román Nemzeti Bibliográfia csak 1954-től indul, bibliográfiailag tehát ez az 1950-1953 közötti időszak is feldolgozatlan.

E korszakot az államosítás utáni átmenet jellemzi, amikor is nagyfokú összevisszaság mutatkozik minden téren. Így a könyvkiadásban is. Ez legfőképpen a könyvekben feltüntetett adatok hiányos, vagy teljesen következetlen módon való közlésében mutatkozott meg. Ezt természetesen az összeállításban vagy kiegészítéssel, vagy értelemváltoztatás nélkül próbáltuk egységesíteni.

 

S most részleteiben:

Mindenekelőtt az "*nl" jelzés az adatközlések végén a "nem láttam"-ot jelenti, mivel a kiadványt időközben még a kolozsvári Egyetemi Könyvtár állományából is kivonták - zúzdába küldték - politikai vagy néha ismeretlen okból kifolyólag. Így hát az adat hiányos leírásból, vagy a gyarapodási napló részleges adataiból származik. Ami bizonyos, hogy a kiadvány valóban megjelent, de az átvett leírás nem volt ellenőrizhető!

Az ellenőrzött kiadványokon az adatok következetlen módon - néhol románul, másutt magyarul - vannak feltüntetve, s magyarul is más-más formában. Pl.: Tudomány és Kultúra Terjesztő Társaság, vagy Tudományt és Kultúrát Terjesztő Társaság, néhol egybe írva, másutt külön; Comitetul Catolic de Acţiune, illetve Katolikus Akcióbizottság.

A nyomdák esetében hasonlóan igen változatos feltüntetési módokkal volt alkalmunk találkozni, pl.: Ateliere Grafice, Arte Grafice (grafikai műhelyek); Centrul Poligrafic (nyomda­ipari központ); Combinatul Poligrafic (nyomdaipari kombinát); Imprimeria Naţională (Nemzeti Nyomda); Intreprinderea Poligrafică (Nyomdavállalat); Tipografia (Nyomda); vagy magyar változatban Poligráfiai Sokszorosítóipari Vállalat (külön vagy egybe írt formában), esetenként ezek a nyomdák vagy egységek nevet is viseltek: Breiner Béla, Graiul Liber (Szabad Szó), Mureşul (Maros), Zorile (Hajnal) stb.

A kiadókra vonatkoztatva is ugyanezt mondhatjuk el. Vannak olyan esetek, amikor egyik-másik kiadó, pl.: az Állami Kiadó (Editura de Stat), Ifjúsági Kiadó (Editura Tineretului), Állami Tanügyi és Pedagógiai Kiadó (Editura Didactică şi Pedagogică) stb. impresszumában Bukaresten kívül más városok is előfordulnak. Ez nem minden esetben jelent kihelyezett fiókszerkesztőséget, pl.Kolozsváron, Nagyváradon stb.

Végül, elnézést kérve az olvasótól, megjegyezzük: műszaki okból az 1953. évi 199. és 362. sorszámú tétel ismétlődés miatt kimarad.

Sz. R. - Ú. M.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék