tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1944: 103 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-103

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

22. Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 1943. I. kötet. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 265 p.

23. Farkas Árpád: Üzemi viszonyok Erdélyben. Kolozsvár 1944. Kiadta centenáriuma alkalmából az EMGE. Minerva Rt. Klny. az Erdély mezőgazdasága c. munkából. 260274. p.

24. Farkas Árpád--Bíró György: Üzemi lapok Erdélyben. Kolozsvár 1944. A kolozsvári m. k. Mezőgazdasági Főiskola Üzemtani Intézetének kiadványa. (= Üzemtani Közlemények 1.)

25. Farkas Sándor: Az ember jellemvonásai. Aiud 1944. Tip. Bethlen. 14 p.

Fecskés Könyvek

Tömörkény István: Subavásár és más elbeszélések

26. Fedorov, F.: Vallás és egyház a Szovjetunióban. Kolozsvár 1944. Józsa Béla Athenaeum. Minerva Rt. 32 p.

27. Feszt György: Colecystographiás röntgenfelvétel hátsó (fordított) jobbferde sugárirányban. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 6 p.

28. Gáldi László: Samuelis Klein: Dictionarium valachico-latinum. Bevezető tanulmánnyal közzéteszi ~. Budapest 1944. Erdélyi Tudományos Intézet kiad. KMENy. 496 p.

29. Gáspár Gyula: Általánosított végtelen permutációk végtelen sorozata. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 11 p. Klny. a Múzeumi Füzetek 1944. évi II. köt. 2--4. füzetéből.

30. Gelei József: Különleges planktonikus Hypotrichák az időszakos vizekben. Adatok Magyarország csillós állatvilágához. XII. Közlemény. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 21 p. Klny. a Múzeumi Füzetek 1944. évi II. köt. 2--4. füzetéből.

31. Guoth Kálmán: Eszmény és valóság az árpádkori királylegendáinkban. Kolozsvár 1944. Az EME kiad. Minerva Rt. 46 p. (= Erdélyi Tudományos Füzetek 187.)

32. Györffy István, a kolozsvári tudományegyetemen az ált. növénytan rendes nyilvános tanára irodalmi működése (1901--1944). Veröffentlichungen von ~. Kolozsvár 1944. Nagy Jenő ny. IV(3). 276--279. 50 p.

33. Hangya Naptár az 1945. évre. XXIII. évf. Szerkeszti és kiadja a Hangya-Szövetség. Aiud-Nagyenyed [1944]. Victoria ny. Timişoara. 128 p.

34. Hirdesd az igét! Írták Albu Dezső, Bitai B. Pál, Gazda Lajos, Gudor Lajos, Hegyi István, Járai Márton, Szőcs Endre, Teleky Mihály. Aiud 1944. Tip. Bethlen. 14 p.

35. Horváth János: A talaj mikroszervezeteinek általános qualitatív és quantitatív kimutatási módszerei és értékelésük. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 12 p. Klny. a Múzeumi Füzetek 1944. évi II. köt. 2--4. füzetéből.

36. Horváth Jenő: Kiki magának első orvosa. Aiud 1944. Bethlen ny. 47 p.

37. Jakab Zsigmond: Bűnbánat. Aiud 1944. Bethlen ny. 15 p.

38. Jakó Zsigmond: A gyalui vártartomány urbáriumai. Bevezetéssel ellátva közzéteszi ~. Kolozsvár 1944. Erdélyi Tudományos Intézet kiad. Minerva Rt. Dunántúli Pécsi Egyetemi Könyvkiadó Rt. CIII. 482 p. + 8 tab. Monumenta Transilvanica.

39. Jakó Zsigmond--Valentiny Antal: A torockószentgyörgyi Thoroczkay-család levéltára. Kolozsvár 1944. Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára. X. 1.

40. Jászfalusi Lajos: A Kötelendi patak halai. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 15 p. Klny. a Múzeumi Füzetek 1944. évi II. köt. 2--4. füzetéből.

41. Jordáky Lajos: Horea, Cloşca és Crişan. Kolozsvár 1944. Józsa Béla Athenaeum. Jordáky ny. 12 p. Klny. a Munkások és Földművesek Naptára 1945-ből.

42. Katolikus Naptár 1945. A Római Katolikus Népszövetség naptára az 1945. évre. XVI. évf. Timişoara 1944. Victoria ny. 128 p.

43. Kelemen László: A peritonitis tuberculosa rubrophen kezeléséről. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 38 p. Klny. az EME Orvostudományi Szakosztálya Értesítőjének 58. kötetéből.

44. Kis Biblia. Pokorny Emanueltől. Timişoara 1944. Ed. Missio. Tip. Victoria. 127 p.

45. Kiss Béla: Konfirmációi vezérfonal. Evangélikus növendékek számára. Dr. Luther Márton kiskátéja alapján. Arad 1944. Kiadja a Romániai Magyar Evangélikus Egyházkerület. 85 p.

46. Kol Erzsébet: Vergleich der Kyrovegetation der nordlichen und südlichen Hemisphäre. Kolozsvár 1944. (Sonderdruck. Studia Instituti Botanici Generalis Universitatis Nr. 19.) 835--846. p.

47. Kós Károly: Erdély népi gazdasági építészete. Kolozsvár 1944. Kiadja centenáriuma alkalmából az EMGE. Minerva Rt. Klny. az Erdély mezőgazdasága c. munkából. 376--413. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék