tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1946: 499 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 481-499

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

11. Alekszandrov, G.F.: Lenin és Sztálin nagy zászlaja alatt. G.F. Alekszandrovnak 1946. január 21-én Lenin halálának évfordulója alkalmából az ünnepi gyászülésen tartott beszédéből. Kolozsvár 1946. Román Kommunista Párt kiad. [Bethlen ny. Nagyenyed] 24 p.

12. Antal Ádám: Én és a testem. Versek. Máramarossziget [1946]. Szerző kiad. Cziple György kny. bérletében. 32 p. (100 számozott pld.)

13. Asztalos István: Feleselj, kisfiam. 2 egyfelvonásos játék. Marosvásárhely [1946]. Magyar Élet kiad. Bolyai ny. 28 p. 22 cm.

14. Asztalos István: Író a hadak útján. Krónika. Kolozsvár 1946. Józsa Béla Athenaeum kiad. Minerva Rt. 134 p. 19x13,5 cm.

15. Asztalos Sándor: A román hozadéki és jövedelmi adórendszer. Cluj-Kolozsvár 1946. Ed. Univ. Bolyai. Tip. Minerva. 20 p. 24x17 cm. (= Jog- és Közgazdaságtudományi Értekezések 3.)

16. Asztalos Sándor: Mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi törvénykezés. 1. rész. Mezőgazdasági törvénykezés. [Kolozsvár] 1946. Ny. n. [Lito Schildkraut] 108 p. 28x20 cm. Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdasági Kar.

17. Asztalos Sándor: Tizenkét év állami bevételeinek tanulságai. Kolozsvár 1946. 31 p. 21x25 cm. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Pénzügytani és Pénzügyi jogi szemináriuma. Jordáky ny. (= Pénzügytani és Pénzügyi Jogi Füzetek 4.)

18. Asztalos Sándor: A pénzügytan és a román pénzügyi jog vázlata. ~ előadása nyomán. [Kolozsvár 1946. Lito Schildkraut] 116 p. 29x20 cm. (Nyomtatott címlappal) Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Jogi és Közgazdaságtudományi Kar.

19. Asztalos Sándor: Társadalompolitikai hatások a pénzügyi jogban. [Kolozsvár] 1946. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Pénzügytani és Pénzügyi Jogi Intézete. 22 p. 20x17 cm. (Kőnyomatos, nyomtatott címlappal) (= Pénzügytani és Pénzügyi Jogi Füzetek 2.)

"Aurora" irodalmi csoport kiadványai. Arad 1946. [Első és második kiadvány román nyelvű].

3. Molnár Sándor: Dankó Pista nótái és más legszebb magyar népdalok

20. Balanyi György: Assisi Szent Ferenc, a demokrácia hőse. (A címlap Cseh Gusztáv rajza) Cluj-Kolozsvár 1946. Szent Bonaventura ny. 72 p. 21x15 cm.

--< Szent Ferenc élete. Latin eredetiből ford. Balanyi György.

21. Balázs András: Sors és önzés. Tanulmány. Marosvásárhely 1946. A Marosvásárhelyi Magyar Tanfelügyelőség Népművelési kiadványa. 20 p. (= Új élet -- új nevelő 2.)

22. Balázs Károly: Fáradt vándor dalai (Versek). Kolozsvár 1946. Kiadja Balázsi Károlyné. 31 p.

23. Balogh Artúr: Nemzet és állam a reformkorban. Kolozsvár 1946. Erdélyi Tudományos Intézet. Minerva Rt. 21 [3] p. 25 cm. [Klny. az Erdélyi Tudományos Intézet 1943-ik évi Évkönyve II. kötetéből]

24. Balogh Ernő: Geológia a magyar tannyelvű középiskolák IV. oszt. számára. Cluj 1946. Minerva Rt. 84 p. + 1 táb.

25. Balogh Ernő: Vegytan és ásványtan a magyar tannyelvű középiskolák III--IV. osztálya számára. Kolozsvár 1946. Minerva Rt. 144 p.

26. Bánsági magyar írók antológiája. (Az antológia szerkesztőbizottsága:Fenyves László, I. Kubán Endre, Lázár József, Markovits Rodion, Szimonisz Henrik, Szobotka András) Temesvár 1946. Kiadja a Bánsági Magyar Írók Szervezete. [Athenaeum ny.] 127 [1] p. 21x15 cm.

27. Bánsági Magyar Népnaptár az 1946. évre. Temesvár 1946. Romániai MNSZ Temes-Torontálmegyei Szervezete. Victoria ny. 160 p.

28. Bartos Endre: "Gábor Áron hazajött." Versek. Kézdivásárhely 1946. Törekvés ny. 80 p. 19,5x13 cm.

29. Bedeleanu, Diomed--Csefó Sándor: Manual de clasa II. primară de la şcolile cu limba de predare maghiară. Cuprinde:Limba maghiară, carte de cetire, gramatică, exerciţii intuitive şi aritmetică. -- Tankönyv a II. elemi osztály számára, magyar tanítási nyelvű iskolák használatára. Tartalmaz:olvasókönyvet, nyelvtant, beszéd- és értelemgyakorlati részt és számtant. Întocmit de ~. Szerkesztették ~ és társaik. III. kiadás. Kolozsvár 1946. Minerva Rt. kiad. és ny. 236 p.

30. Bedeleanu, Diomed--Csefó Sándor: Manual de clasa III. primară pentru şcolile cu limba de predare maghiară. Cuprinde:Limba maghiară:carte de citire, gramatică, ştiinţe naturale, fizico-chimice şi aritmetică. -- Tankönyv a III. elemi osztály számára, magyar tannyelvű iskolák használatára. Tartalmaz magyar nyelven:olvasókönyvet, nyelvtant, természetrajzot, fizika-kémiát és mennyiségtant. Întocmit de ~. Szerkesztették ~ és társaik. Kolozsvár 1946. Minerva Rt. kiad. és ny. 292 p.

31. Bedeleanu, Diomed--Lőrinczi Ferenc: Manual de clasa III. primară pentru şcolile cu limba de predare maghiară. Cuprinde:carte de cetire şi gramatică română, precum istoria şi geografia în limba română. -- Tankönyv a III. elemi osztály számára, magyar tanítási nyelvű iskolák használatára. Tartalmaz:román olvasókönyvet, valamint történelmet és földrajzot magyar nyelven. Întocmit de ~. Szerkesztették ~. Cluj-Kolozsvár 1946. Tip. Minerva. 192 p.

32. Bedeleanu, Diomed--Lőrinczi Ferenc: Manual de clasa IV. primară dela şcolile cu limba de predare maghiară. Cuprinde:Limba maghiară:cetire, gramatică, ştiinţe naturale, antropologie, fizică, chimie, geografie şi aritmetică. -- Tankönyv a IV. elemi osztály számára, magyar tannyelvű iskolák használatára. Tartalmaz magyar nyelven:olvasókönyvet, nyelvtant, természetrajzot, embertant, fizikát, kémiát, földrajzot és számtan-mértant. Întocmit de ~. Szerkesztették ~ és társai. Kolozsvár 1946. Minerva Rt. kiad. és ny. 336 p.

33. Bedeleanu, Diomed--Lőrinczi Ferenc: Manual de clasa IV. primară dela şcolile cu limba de predare maghiară. Cuprinde:Cartea de cetire şi gramatică română, precum istorie în limba maghiară. -- Tankönyv magyar tanítási nyelvű elemi iskolák IV. osztályának használatára. Tartalmaz:román olvasókönyvet és nyelvtant, valamint történelmet magyar nyelven. Întocmit de ~. Szerkesztették ~. Kolozsvár 1946. Minerva ny. 238 p.

34. Beer, Max: A szocializmus és a társadalmi harcok története. 1--5. köt. Kolozsvár 1946--1948. Józsa Béla Athenaeum kiad. [Nagy ny.] 19x13 cm.

35. Benczédi Sándor: A csillagszemű juhász. Három mesejáték. Kolozsvár 1946. Kiadja a Méhkas Diákszövetkezet. 36 p. (Móricz Zsigmond Kollégium 12. kiadványa)

36. P. Benedek Fidél: A mi templomunk. Áttekintés a ferences templom életéről. Összeállította:~. Kolozsvár 1946. Kolozsvári ferences házfőnökség kiad. Szent Bonaventura ny. 23 p. (Kolozsvári ferencesek kétszáz éve, 1745--1945. 2. füzet)

37. P. Benedek Fidél: Kolozsvári ferencesek. Betekintés a kolostor életébe. Kolozsvár 1946. Kolozsvári ferences házfőnökség kiad. Szent Bonaventura ny. 32 p. 20 cm. [Borítékcím] (Kolozsvári ferencesek kétszáz éve, 1745--1945. 3. füzet)

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék