tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1946: 499 tétel lapozás: 1-30 ... 451-480 | 481-499

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm





 

377. Vásárhelyi János: És éltek... Egy törvény... -- két beszéd a nagyenyedi és gyulafehérvári templomban 1946 húsvét első és másodnapján. Elmondotta ~ püspök. Nagyenyed 1946. Bethlen ny. 8 p. 20 cm.

378. Vasvári István: Levelek egy szovjet katonának. Nagyvárad 1946. Held ny. 15 p.

379. Venczel József: Fejezetek a társadalmi statisztika köréből. Dr. ~ egyetemi tanár előadásai a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Jog- és Közgazdaságtudományi Karán az 1943/46. tanévben. Cluj 1946. Lito Schildkraut.

380. Vendég Vince--Magyari Bertalan: A streptococcus haemoliticus szerepe az Angina Plant-Vincenti előidézésében. Kolozsvár 1946. Minerva Rt. 6 p. + 1 mell. 25 cm. (Francia összefoglalással) Klny. az EME Orvostudományi Értesítőjének 1946. évi 61. kötetéből. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Fül-, Orr-, Gégeklinikájának közleménye.

381. Vendég Vince--Magyari Bertalan: Az orr-, torok-, garatüregi lépfene tünettana és kezelése. Kolozsvár 1946. Minerva Rt. 7 p. (Francia összefoglalással) Klny. az EME Orvostudományi Értesítőjének 1946. évi 61. kötetéből. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Fül-, Orr-, Gégeklinikájának közleménye.

382. Vendég Vince--Magyari Bertalan: Összefüggések a pörkösödéssel és atrophiával járó orrbetegségek és acut rhinitisek között. Kolozsvár 1946. Minerva Rt. 10 p. + 1 mell. 25 cm. (Francia összefoglalással) Klny. az EME Orvostudományi Értesítőjének 1946. évi 61. kötetéből. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Fül-, Orr-, Gégeklinikájának közleménye.

383. Ifj. Veress Ferenc: A bőrtuberkulózis korszerű gyógyítása. (Az Orvostudományi Kar 1946. évi április 25-én Marosvásárhelyt tartott tudományos ülésén elhangzott előadás.) Kolozsvár 1946. Minerva Rt. 13 [1] p. 24 cm. (Francia összefoglalással) Klny. az EME Orvostudományi Értesítőjének 1946. évi 61. kötetéből. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Bőrklinikájának közleménye.

384. Vescan, Teofil: Chestiuni de fizică modernă. Lucrări şi studii. Cluj 1946. Tip Jordáky. 100 p. 23x16,5 cm. Pag. 9--14:Considerations sur la dissymétrie structurale par rapport au principe de la moindre action de la théorie d'Einstein (magyar kivonattal). Pag. 17--32.:Adalékok a modern tudományos alapfogalmak megismeréséhez. Klny. a Múzeumi Füzetek 1945. évi III. kötete 1--4. füzetéből.

385. Veszelovszky Gyula: Isten felé -- hazafelé. Bucureşti [1946]. Graiul Literar S.A. Inst. de Arte Grafice şi Editură. [Jókai ny., Sepsiszentgyörgy] ? p.

386. A világ vége. A modern tudomány feltevései szerint és a bibliai jövendölések megvilágításában. Ford. Szentágotai Árpád. D. Dragomirescu előszavával. Bucureşti [1946]. Graiul Literar S.A. (Minerva, Kolozsvár) 150 p.

387. Vissza Istenhez. A hívás és az út! Fordította Szentágotai Árpád. 4. kiadás. Cluj 1946. Tip. Minerva Buc. Tip. Graiul Literar. 92 p.

388. Vita Zsigmond: Magyar helyesírási szótár. A Magyar Tudományos Akadémia 1941. évi szabályai alapján összeállította Dr. Vita Zsigmond. Aiud-Nagyenyed 1946. Bethlen ny. 61 p. 20,5x15 cm.

389. Voznyesenszkij, N.A.: A negyedik ötéves terv. A Szovjetunió népgazdaságának helyreállítására és fejlesztésére irányuló ötéves terv (1946--1950). Kolozsvár 1946. Kiadja a Román Kommunista Párt. Minerva Rt. 36 p.

390. White, Ellen G.: Jézushoz vezető út. Nagyvárad 1946. (Editura Graiul Literar S.A.) Apollo ny. 96 p.

391. Xántus[né] Paul Aranka: Általános földrajz. Az egységes gimnáziumok I. osztálya számára. Kolozsvár 1946. Minerva Rt. 171 p.

392. Zilahy Lajos: Prizonierii. Roman. Trad. Al. Struteanu. Bucureşti [1946]. Tip. Standard-Grafica S.A.R. 585 p. 19x12,5 cm.

Zsidó Demokrata Könyvtár. Kolozsvár 1946. Comitetul Democrat Evreesc Kolozsvári Tartományi Központja kiad.

1. Problémáink

393. Zsidó Naptár 5707 (1946--47). Kolozsvár 1946. Az Erdélyi Zsidóság Központi Lapjának kiad. [Gutenberg ny., Nagyenyed] 96 p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék