tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1947: 305 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 301-305

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

24. Broşteanu Traian--Onescu Marcu--Stanciu Ilie: Állampolgári nevelés az egységes gimnázium III. osztálya számára. Bucureşti 1947. Tip. Scrisul Liber. 96 p. Nevelésügyi Minisztérium.

25. Broşteanu Traian--Onescu Marcu--Stanciu Ilie: Jogi tankönyv a középiskolák VIII. osztálya számára. Az alkotmányjog, nemzetközi jog, közjog és munkajog alapelemei. [Bucureşti] 1947. Scrisul Liber ny. 190 p. + 2 mell. 19x14,5 cm.

26. Buza László: A dekalógus és a nemzetközi jog. Cluj 1947. Jordáky ny. 32 p. 24x17 cm. Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem. (= Jog- és Közgazdaságtudományi Értekezések 7.)

27. Catalog. Sculptură, pictură. -- Tárgymutató. Szobor, festmény:Deák Nándor, Kodrián Kornél, Kudelász Kálmán, L. Lelenka István, Naidin D. Ioan, Zsombory Erzsébet. Grupul IV. csoport. Cluj, 6--18 Aprilie 1947. Cluj 1947. 22 cm. (Román--magyar szöveggel) (Resortul Artiştilor Plastici din Sindicatul Mixt al Artiştilor, Scriitorilor şi Ziariştilor. -- Művészek, Írók, Újságírók Vegyes Szakszervezetének Képzőművészeti Csoportja)

28. Cazimir Otilia--Th. Kiriacoff Suniceanu [rajzolta]: A világ ma. Magyar szöveg:Kiss Jenő. [Bucureşti 1947] Az Orosz Könyv kiadása. [10] p. 21 cm. (= A Gyermekek Öröme 1.)

29. Cazimir Otilia--Th. Kiriacoff Suniceanu [rajzolta]: Katika és Katjuska, a két szomszéd kislány. Magyar szöveg:Kiss Jenő. [Bucureşti 1947] Az Orosz Könyv kiadása. 12 p. (kartonlap) 22 cm. (= A Gyermekek Öröme 2.)

30. Cheresteşiu Victor: Magyar--román szótár. Braşov 1947. Editura şi tipografia Corvina. [2] 449 p.

31. Cheresteşiu Victor: Román--magyar szótár. Braşov 1947. Editura şi tipografia Corvina. [2] 412 p.

32. Constantinescu, Miron: A hazáról és a hazafiságról. Román eredetiből fordította a Román Kommunista Párt Központi Politikai Nevelési Osztályának fordító kollektívája. Cluj 1947. Román Kommunista Párt kiadása. Nagy ny. 51 p. 21x15 cm.

33. Constantinescu, Miron: Leon Blum útja. Bucureşti 1947. Ed. Partidului Comunist Romîn. Tip. Eminescu. 27 p. (Fordítás románból.)

34. Creangă [Ion] János: A kecske és a három gödölye. Bucureşti 1947. Ed. şi tip. Socec. 8 p.

35. Csallner Alfred: Palika a meseerdőben. Írta ~. Closius K.E. rajzaival. Sibiu 1947. Institutul de Arte Grafice şi Editură a Statului Progresul S.A. [32] p. 23,5x13 cm.

36. Cseke Vilmos: Logaritmus, kamatos-kamat, járadékszámítás és halandósági táblák. Cluj 1947. Tip. Minerva. 63 p.

37. Csengery Ilona: Manóka és társai. Rajzolta Gy. Szabó Béla. Kolozsvár 1947. Minerva Rt. 96 p.

38. Csűrös Ştefan: Contribuţii la cunoaşterea vegetaţiei sărăturilor din împrejurimile Clujului. Extras din Buletinul Grădinii Botanice şi al Muzeului Botanic al Universităţii din Cluj. Vol. XXVII (1947) 80--85. p. Cluj 1947. Tip. Cartea Românească. 6 p.

39. Culegere din lirica maghiară de Emil Giurgiuca. Bucureşti 1947. Editura de Stat. Tip. Universul. 138 p. 20,5x14,5 cm.

40. Czikéli Ernő: A "repülőtechnika" alapfogalmai. ~ okl. gépészmérnök-tanár előadásai nyomán összeállította Véber János. Kolozsvár 1947. (Stencyl) 31 levél. 30 cm.

41. Daloljatok az Úrnak. Kis imakönyv a katolikus ifjúság részére. Alba Iulia 1947. Tip. Solomon Sabin. 208 p.

42. Debreczeni István: Egyház és demokrácia. Timişoara 1947. Temesvári Református Ifjúsági Egyesület kiadása. Victoria ny. 17 p.

Dolgozatok a Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetéből

16. Bogáts Dénes: A -ni, -nit, -nul, -nül rag a háromszéki régiségben

17. Nagy Jenő: Szempontok és munkamódszerek az erdélyi szász helynévkutatásban

43. Duka János: Székely lakodalom. Színdarab 4 felvonásban és Székely fonó, színdarab 1 felvonásban. Összeállította és színpadra rendezte ~. Csíkszeredában 1947. Nyomatott a Haladás Könyvnyomdában. 36 p. 20,5x15 cm.

44. Dumitrescu, Gheorghe: A Román Kommunista Párt javaslatai az ország gazdasági és pénzügyi helyzetének megjavítására. (Fordította az RKP kiadójának magyar szerkesztő bizottsága.) Bucureşti 1947. Kiadja az RKP. Tip. Cartea de Aur. 61 [2] p. 18x12 cm.

45. Dück, Alfred: A cukorrépa termelése. Braşov 1947. Tip. Minerva. 32 p.

46. Efremov, I.A.: A szélrózsa. Fordította Jánosházi György. Oradea 1947. Az OK kiadása. Új Élet ny. 123 p. 21 cm.

47. Egyetemes történelem. Ókor és középkor. A gimnáziumok I. osztálya számára. Cluj 1947. Tip. Minerva. 252 p.

48. Az Egységes Munkáspárt Alapokmánya. Bucureşti 1947. 30 [2] p. 18 cm.

49. "Először a zsidó." Beiuş 1947. Tip. Doina. 161 p.

50. Emlékkönyv Kelemen Lajos hetvenedik születésnapjára (1877--1947). Szerk. Szabó T. Attila. Kolozsvár 1947. Erdélyi Tudományos Intézet kiadása. Minerva Rt. [680] p. + 14 mell. 21 cm.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék