tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1951: 266 tétel lapozás: 1-30 ... 151-180 | 181-210 | 211-240 | 241-266

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

181. Pcsjolko, A. Sz.: A számtantanítás módszere az elemi iskolában. Tanári kézikönyv. Bukarest: Áll. Tankönyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 531 [1] p. 20,5 cm; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 11 lej

182. Petrescu, D.: A demokratikus centralizmus a párt szervezeti alapelve. Ford. az RMP Kiadó magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 37 [2] p. 20,5 cm; ára 8 lej

183. Pogorelovszkij, S.: Május 1. [Fordítás]. Bukarest: IK. ([Ny.n.]); 10 lap+1 p. számozatlan; 3000 pld.; ára 1,75 lej

184. Popov, I. Sz.: A helyes takarmányozás. Ford. a kolozsvári Mezőgazdaságtudományi Intézet magyar tannyelvű Növénytermesztési Karának munkaközössége. Bukarest: ÁK. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 44 p. 16,5 cm; 4000+300 pld.; A Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével; ára 12 lej

185. Popov, V.: Acél és salak. Regény. Ford. Dobó Ferenc és Tompa László. [Bukarest]: OK. (Oradea: Centrul Poligrafic nr.8.); 350 [2] p. 21 c,m.; 5100 pld.; ára 178 lej

186. Puhlov, N.: A mezőgazdaság fejlődése a Román Népköztársaságban. Ford. az RMP Kiadója magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 31 [1] p. 20,5 cm; ára 8 lej

187. Rajta, rajta, proletárok. Munkásdalok az elnyomatás éveiből. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Oradea: Centrul Poligrafic nr.8.); 147 p.; [*nl]

188. Rákosi Mátyás: Beszámoló a Magyar Dolgozók Pártja II. Kongresszusán. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 69 [3] p. 20,5 cm; ára 25 lej

189. Rétek és legelők gondozása. Összeáll. a kolozsvári Mezőgazdaságtudományi Intézet magyar nyelvű Növénytermesztési Karának munkaközössége. Bukarest: ÁK. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 104 p.+14 képmelléklet+2 p. 17 cm; 15 000+300 pld.; A Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével; ára 25 lej

190. Rjabov, N.: A tőkés iparosítás rablómódszerei. Ford. az OSZT Kiadója magyar szerkesztőségének munkaközössége. [Bukarest]: OSZT. (Bucureşti: Tip. Ed. CGM); 37 [3] p. 16,5 cm; 1500+50 pld.; (Szakszervezeti kiskönyvtár 20.); ára 10 lej

191. A Román Munkáspárt KV Politbűrójának határozata a testnevelés és a sport ösztönzésének és állandó fejlesztésének kérdésében. [Bucureşti]: RMP. ([Bucureşti]: Ateliere Grafice nr.1.); 15 [1] p. 16,5 cm; ár nélkül

192. A Román Munkáspárt KV és a Román Népköztársaság Minisztertanácsának határozata a kollektív gazdaságok szervezeti-gazdasági megszilárdításáról. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 18 [2] p. 16,5 cm; ár nélkül

193. A Román Munkáspárt KV és az RNK Minisztertanácsának határozata a termelvények gondozásáról, a termésbetakarítás előkészítéséről és idejében való elvégzéséről, valamint az 1951. évi beszolgáltatási terv teljesítéséről. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 46 [2] p. 16,5 cm; ára 10 lej

194. A Román Munkáspárt KV határozata a kollektív gazdaságok létesítése és a mezőgazdasági társulások terén végzett munkáról. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 62 [2] p. 16,5 cm; ára 5 lej

195. A Román Munkáspárt KV és a Román Népköztársaság Minisztertanácsának határozata az őszi vetés és szántás idejében és jó feltételek között való előkészítéséről és elvégzéséről. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 28 [3] p. 17 cm; ára 4 lej

196. A Román Munkáspárt Központi Vezetőségének határozatai. Ford. az RMP Kiadó magyar szerkesztő bizottsága. [Bucureşti]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 317 [2] p. 21 cm; ára 5 lej

197. A Román Munkáspárt politikája megerősíti a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetségét. A mezőgazdaság kollektivizálása az egyetlen út a bőség felé, az egyetlen út, amelyen megszabadulhatunk a kizsákmányolástól és az üzérektől. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafcie nr.1.); 34 [1] p. 16,5 cm; (A falusi pártaktíva tanfolyamai részére 7.); ára 4 lej

198. A román nép és az együtt lakó nemzetiségek közötti testvériség hazánk erejének és haladásának kezessége. [Bukraest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 30 [2] p. 16,5 cm; (A falusi pártaktíva tanfolyamai részére 16.); ára 4 lej

199. A román nép és országunk együtt lakó nemzetiségeinek testvérisége. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 30 [2] p. 16,5 cm; (Városi esti párttanfolyamok részére 20.); ára 4 lej

200. A Román Népköztársaságban lévő Zsinat-presbiteri Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház szervezeti szabályzata. 1951. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 41 [1] p. 20,5 cm; ára 20 lej

201. Az RNK története és földrajza. Egységes tankönyv az elemi iskolák IV-ik osztálya számára. Bukarest: ÁK. (Oradea: Centrul Poligrafic nr.8.); 238 p. Közoktatásügyi Minisztérium; ára 60 lej; [*nl]

202. A Román Népköztársaságban katonának lenni büszkeség. Bukarest: Az IMSZ KV Ifjúsági Könyvkiadója. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 50 [2] p. 20,5 cm; 5000+100 pld.; ára 25 lej

203. Roszijszkij, N.: Új horizontok. Munka és béke. Ford. Dobó Ferenc és Kós Károly. [Bukarest]: OK. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 77 [3] p. 18,5 cm; 6000+100 pld.; (ARLUS könyvek 37.); ára 26 lej

204. Roumain, Jacques: A források ura. Ford. Komoly Péter. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 145 [3] p. 20,5 cm; 6000+100 pld.; ára 58 lej

205. Rovan, M.: Az erős fonál. Bukarest: IK. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 135 [1] p. 20,5 cm; 3000+100 pld.; (A könyv eredeti címe: Tăria firului); ára 3,50 lej

206. Sadoveanu, Mihail: A balta. Regény. 2. kiadás. Ford. Jánosházy György és Sütő András. A borítólapot Nagy Pál tervezte. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 171 [1] p. 18 cm; 5000+100 pld.; ára 48 lej

207. Sadoveanu, Mihail: Harc a békéért. A béke híveinek második Világkongresszusa. (Varsó, 1950. nov. 16-22.); Az RNK Athenaeuma termében 1950. dec. 19-én megtartott előadás. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 34 [2] p. 17 cm; 5000+100 pld. (A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság könyvtára 9.); ára 6 lej

208. Sadoveanu, Mihail: Mitrea Cocor útja. Regény. 2. kiadás. (A Béke-Világtanács Béke Aranyérmével és a Román Népköztársaság 1949. évi Állami Díjával kitüntetett regény.); Ford. Réz Ádám. A címlapot Nagy Pál tervezte. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 218 [2] p. 18 cm; 7000+100 pld.; ára 62 lej

209. Sadoveanu, Mihail: Vascsőrű. Elbeszélés. Ford. Kiss Jenő. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 33 [3] p. 16,5 cm; 7000+100 pld.; (A mű eredeti címe: Clonţ de fier); ára 9 lej

210. Sahia, Alexandru: Lázadás a kikötőben. Elbeszélések. 2. kiadás. Ford. Kőműves Géza. Ion Vitner előszavával. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Intr. Poligrafică nr. 16.); 126 [2] p. 18 cm; 6000+100 pld.; ára 45 lej

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék