tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1951: 266 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 241-266

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

31. A burgonya termesztése és nemesítése. A füzetet felelősen összeáll. a kolozsvári Mezőgazdaságtudományi Intézet magyar nyelvű Növénytermesztési Karának munkaközössége. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó a Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 69 [2] p. 16,5 cm; ára 16 lej

32. Butovic, N. A.: A sportedző szerepe az ifjúság hazafias nevelésében. [Bukarest]: Testnevelési és Sport Kiadó. ([H.n.]: 16.sz. Nyomdaipari Vállalat); 35 p. 16 cm; ára 10 lej

33. Călin, Gheorghe-Sarf, I.: Elsősegélynyújtás mérgezések és erőművi baleseteknél. Ford. az OSZT Kiadójának magyar szerkesztő munkaközössége. [Bukarest]: OSZT. (Bucureşti: Tip. Ed. CGM); 101 [3] p. 16,5 cm; 2500+50 pld.; ára 28 lej

34. Cesnokov, D[mitrij Ivanovics]: Lenin és Sztálin a proletárdiktatúra államformájáról. Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. [Ny.n.]; 39 [1] p. 20,5 cm; ára 8 lej

35. Chişinevschi, I[osif]: A munkás és parasztlevelezők a Párt és a Kormány támaszai a békéért és szocializmusért vívott harcban. Előadás az RNK munkás és parasztlevelezőinek 1951. aug. 18-19-i bukaresti Kongresszusán. Bukarest: RMP. ([Bucureşti]: Ateliere Grafice nr.1.); 39 [1] p 20,5 cm; ára 8 lej

36. Chişu, Gheorghiţa: A kommunisták a békeharc első soraiban. Bukarest: RMP. (Bucureşti: Ateliere Grafice nr.1.); 30 p.; ára 7 lej; [*nl]

37. Creangă, Ion: Fehér szerecsen és más mesék. Ford. Sütő András. Címlap: Molnár József. Az illusztrációkat Bene József készítette. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 191 [3] p. 19,5 cm; ár nélkül

38. Cseremnich, N. A. és Sipilov, I. F.: A. F. Mozsajszkij a világ első repülőgépének alkotója. [Bukarest]: OK. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 103 [5] p. 18 cm; 4100 pld.; (Népszerű tudomány 41.); ára 25 lej

39. A cséplési megbízott feladatai. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 21 [3] p. 17 cm; Állami Mezőgazdasági Terménybegyűjtő Bizottság; ár nélkül

40. Dărămuş, S.: Téli munkák a kollektív gazdaságokban. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyv­kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 50 [2] p. 16,5 cm; 3000+100 pld.; A Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével; ára 12 lej

41. Demeter János: Az állam és a jog elmélete. 1. rész. [Litografált jegyzet.]; Cluj-Kolozsvár: Institutul de Ştiinţe Juridico-Economice; Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskola. 137 p. 24,5 cm; ár nélkül

42. A déscichegyi "Dózsa György" kollektív gazdaság egyévi munkája. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. [Ny.n.]; 50 [2] p. 16 cm; ára 9 lej

43. Doroszinszkij, L.M.: Baktériumos trágyázás. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 50 [2] p. 16,5 cm; 2000+100 pld.; A Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével; ára 12 lej

44. Az egészségügyi nevelőmunka egyes módszereiről. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 19 [1] p. 16 cm; 2000+100 pld.; RNK Vöröskeresztje; ár nélkül

45. Az egészségvédelem és elsősegélynyújtás elemi ismeretei. (Az elemi iskolák tanulói számára); Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 63 [1] p. 17 cm; 10 000+100 pld.; RNK Vöröskeresztje; ár nélkül

46. Eventov, S. M. és L. M. Izbickij: Nyilvántartás a községi fogyasztási szövetkezetekben. Füzet: 1-2. Bukarest: Áll. Tudományos Könyvkiadó. [Ny.n.]; Füzet 1.: 110 [2] p. 20,5 cm; Füzet 2.: 151 [5] p. 1.tábl. 20,5 cm; ára 60 lej

47. Énekeskönyv. Egységes tankönyv az elemi iskolák V-ik osztálya számára. Kolozsvár: ÁK. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 49 p. Közoktatásügyi Minisztérium; ára 20 lej; [*nl]

48. A falusi alapszervezet felépítése. Hogyan szervezi meg munkáját és hogyan dolgozik a falusi alapszervezet. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 45 [2] p. 16,5 cm; (A falusi pártaktíva tanfolyamai részére 4.); ára 4 lej

49. A falusi fogyasztási szövetkezetek felügyelő bizottságának feladatai. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 50 [2] p. 16,5 cm; 5000+100 pld.; (Szövetkezeti könyvtár 13.); ára 12 lej

50. A famunkás könyve. Erdőkitermelés és fűrészipar. Ford. az OSZT Kiadója magyar szerkesztőségének munkaközössége. [Bukarest]: OSZT. ([Bucureşti]: Tip.Ed.CGM); 105 [3] p. 20,5 cm; (Műszaki Könyvtár 6.); ára 92 lej

51. Felszállott a páva. Szemelvények a magyar népköltészetből a 16. századtól máig. Összeáll. és bevezette Faragó József. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 163 [9] p. 18 cm; 5000+100 pld.; (Haladó hagyományaink 1. Szerkesztette Gaál Gábor); ára 55 lej

52. Ferencz Dóra: Ká-pó voltam. Regény. Arad: [a szerző kiadása]; (Arad: "Presa Democrată"); 142 p. 21 cm; ár nélkül

53. Filipescu, Miltiade: Hogyan alakultak át az állatok az idők folyamán. (Az RNK Athe-naeumában 1951. jan. 19-én tartott előadás); Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 47 [1] p. 3. tábl. 7000+100 pld.; (A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság könyvtára 13.); ára 12 lej

54. Fişteag, Ion: A szarvasmarha tenyésztése. Ford. a kolozsvári Mezőgazdaságtudományi Intézet magyar tannyelvű Növénytermesztési Karának munkaközössége. Bukarest: Áll. Tudományos Könyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 346 [1] p. 24 cm; 1500+100 pld.; A Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével; ára 220 lej

55. Florescu, Mihail: Vietnám igaz ügye győzni fog. Bukarest: Áll. Tudományos Könyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7); 63 [1] p. 16,5 cm; 1500+100 pld.; (A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság könyvtára 14.); ára 12 lej

56. A fogyasztási szövetkezetek pénzügyi eszközeiről. Bukarest: ÁK. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7); 39 [1] p. 16,5 cm; 5000+100 pld.; (Szövetkezeti könyvtár 8.); ára. 9 lej

57. Fokozzuk szüntelenül a szakszervezetek szervezeti tevékenységét. Ford. az OSZT Kiadója magyar szerkesztőségének munkaközössége. [Bukarest]: OSZT. (Tip. Edit. CGM); 45 [3] p. 20,5 cm; 4500+50 pld.; ára 17 lej

58. Földrajzi alapfogalmak a II. és III. osztályban. Módszertani útmutató az elemi iskolák tanítói számára. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7., Filiala Satu Mare); 160 p. 21 cm; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 85 lej

59. A gabonafélék aratása és cséplése. Összeáll. a kolozsvári Mezőgazdaságtudományi Intézet magyar tannyelvű Növénytermesztési Karanak munkaközössége. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 45 [3] p. 16,5 cm; 12 000+100 pld.; A Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével; ára 10 lej

60. A gabonafélék ápolása. Összeáll. a kolozsvári Mezőgazdaságtudományi Intézet magyar tannyelvű Növénytermesztési Karának munkaközössége. Bukarest: ÁK. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 69 [3] p. 17 cm; 8000+100 pld.; A Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével; ára 10 lej

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék