tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1952: 492 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 ... 481-492

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

31. A Béke-Világtanács bécsi ülésszakának határozatai. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 25 [3] p. 16,5 cm; 8000+100 pld.; Az RNK Állandó Békevédelmi Bizottsága; ára 0,21 lej

32. A békét meg lehet menteni. [Képes leporelló]; 12 p. 17 cm; ára 1 lej

33. Biostatisztika. Tankönyv a középfokú egészségügyi szakiskolák számára. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.2. Subunit. 7.); 94 [4] p. + 7 táblázat; Egészségügyi Minisztérium; ára 4,85 lej

34. Birman, A.: Harc a szocialista vállalatok jövedelmezőségének állandó emeléséért. Ford. a Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem jogi és közgazdasági karának munkaközössége. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.2. Subunit. 7.); 131 [1] p. 20,5 cm; 1500+100 pld.; ára 1,70 lej

35. Biztonsági technika az iparvállalatokban. Ford. az OSZT Kiadója magyar szerkesztőségének munkaközössége. [Bukarest]: OSZT. (Bukarest: Tip. Ed. CGM); 39 [4] p. 16,5 cm; 12 000+50 pld.; ára 0,43 lej

36. A biztonsági technika és munkahigiénia előírásai. Bukarest: Technikai Könyvkiadó. (Nagyvárad: Sokszorosítóipari Vállalat); 222 [2] p. 14,5 cm; (Fa-, papír- és cellulózipari Minisztérium. Fakitermelők Országos Szövetsége); ára 5,71 lej

37. Block, V.: Hogyan tanulták meg a betűvetést a szovjet kolhozparasztok. Bukarest: OK. ([Bukarest]: OK ny); 22 [2] p. 21,5 cm; 3000+100 pld.; (Beszélgetés a falu népével); ára 0,30 lej

38. Bojko, F. A.: Az első gabonaszovhoz. A "Gigant" szovhoz húszéves fennállására. M. A. Abraszimov szerkesztésében és előszavával. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 161 [3] p. + 1 melléklet; 21,5 cm; 2000+100 pld.; A Földművelésügyi Minisztérium közreműködésével; ára 3,40 lej

39. Boldirev, N. I.: A példaadás szerepe a gyermeknevelésben. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Centrul Poligrafic nr.2. Subunit. 7.); 123 [1] p. 19 cm; 3000+100 pld.; ára 1,28 lej

40. Borogyina, Lidia: Női összetett atlétikai versenyszámok. [Bukarest]: Testnevelési és Sport Kiadó. (Centrul Poligrafic nr.3.); 54 [1] p. 20 cm; 1500+100 pld.; ára 1,30 lej

41. Bőr- és nemibetegségek. Tankönyv a középfokú egészségügyi iskolák számára. Bukarest: ÁK. (Cluj: Intr. Poligrafică); 134 [2] p. 20,5 cm; 1500+100 pld.; Egészségügyi Minisztérium; ára 4,60 lej

42. Buharov, A. V.: Tanulj meg súlyt emelni. [Bukarest]: Testnevelési és Sport Kiadó. (Sztálinváros: Centrul Poligrafic nr.3.); 36 p. 50,5 cm; 2500+100 pld.; ára 1,70 lej

43. Bulganyin, N. A.: Beszéd az SZK(b)P XIX. Kongresszusán. 1952. okt. 8. [Bukarest]: Politikai Könyvkiadó. [Ny.n.]; 28 [1] p. 19,5 cm; ára 0,30 lej

44. Bunescu, Paul: A villamos energia hasznosítása. Bukarest: Technikai Könyvkiadó. (Temesvár: Sokszorosítóipari Vállalat); 42 p. 20 cm; (A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság sorozata); ára 0,53 lej

45. Burjakovszkij, Jurij: Prága enyém marad. Dráma négy felvonásban. Ford. Csehi Gyula. [Bukarest]: OK. (Nagyvárad: 8. sz. Poligráfiai Központ); 86 [1] p. 21,5 cm; 4500+100 pld.; ára 1,83 lej

46. Camilar, Eusebiu: A mag kicsírázik. Ford. Orbán Lajos. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.2. Subunit. 7.); 439 [3] p 20,5 cm; 4000+100 pld.; ára 9 lej

47. Caragiale, I. L.: Válogatott művei. [Kötet] I. Színművek. [Bevezetés]: Silvian Iosifescu. Ford. Anton Pál Péter, Dáné Tibor, Hobán Jenő, Kiss Jenő, Nagy Elek, Szabó István. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Centrul Poligrafic nr.2.); 273 [3] p.; 4000+100 pld.; ára 120 lej

48. Cestnov, F. J.: A rádió és alkalmazása. [Bukarest]: ARLUS-OK. (Kolozsvár: 2. sz. Poligráfiai Központ 7. egység); 92 [4] p. 5000+100 pld.; (Népszerű tudomány 45.); ára 1,06 lej

49. Chişinevschi, I.: A kultúra kincsei a néptömegek tulajdonává válnak. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Intr. Poligrafică nr.1.); 21 [2] p. ára 0,20 lej

50. Colin, Vladimir: A kormorán tengerre száll. Elbeszélés. Ford. Jánosházy György. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 94 [2] p. 20 cm; 2500+100 pld.; ára 1,65 lej

51. Constantinescu, Al. C.: A három vitéz. Bukarest: Az IMSZ KV Ifjúsági Könyvkiadója. (Cluj: Intr. Poligrafică);139 [3] p. 24 cm; 5000+100 pld.; ára 4 lej

52. Constantinescu, Miron: A jugoszláviai gazdaság katasztrofális helyzete. A kapitalizmus "legalizálása" Jugoszláviában. Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 53 [3] p. 20 cm; ára 0,80 lej

53. Constantinescu, Miron: Beszéd a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 35. évfordulója tiszteletére tartott ünnepi ülésen. 1952. nov. 6. Ford. a Politikai Könyvkiadó magyar szerkesztősége. [Bukarest]: Politikai Könyvkiadó. ([Bukarest]: Intr. Poligrafică nr.1.); 37 [2] p. 19,5 cm; ára 0,40 lej

54. Cornescu, Alexandru: Az új Kína emberei. Úti jegyzetek. Bukarest: ÁK. (Cluj Intr. Poligrafică); 59 [3] p. 20 cm; 2000+100 pld.; ára 0,74 lej

55. Coşbuc, George: Mese a libákról. Ford. Majtényi Erik. Illusztrálta Popescu, M. Bukarest: IK. (Centrul Poligrafic nr. 5.); 4. számozatlan p. 25 cm; 6000+100 pld.; (Iskolásoknak); ára 1 lej

56. Creangă, Ion: Válogatott munkái. Ford. R. Berde Mária, Kiss Jenő, Sütő András. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 373 [3] p. 17,5 cm; 5100+100 pld.; (Haladó hagyományaink 9.); ára 5 lej

57. Curtov, I.: Állattenyésztési útmutató. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 241 [3] p. 21,5 cm; 2000+100 pld.; ára 6,38 lej

58. Csácsin, V.: Elvtársak, munkatársak. Bukarest: Az IMSZ KV Ifjúsági Kiadója. (Centrul Poligrafic nr. 2. Subunit. 7.); 65 [3] p 18 cm; 4000+100 pld.; ára 1,50 lej

59. Csehov, A. P.: Elbeszélések. Fordították: Kolumbán József és Gabos Mira. [Bukarest]: ARLUS-OK. (Cluj: Intr. Poligrafică); 84 [2] p. 17,5 cm; 3500+100 pld.; ára 1,06 lej

60. Csesztnov, F. I.: A rádió és alkalmazása. Bukarest: ARLUS-OK. (Kolozsvár: Poligráfiai Központ. 7. egység); 92 [3] p. 17 cm; 5000+100 pld.; (Népszerű tudomány 45.); ára 1,06 lej

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék