tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  Település: b

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Belényes

 › Doina ny.

Brassó

 › Corvina kiadó
 › Minerva
 › Román Kommunista Párt (RKP)
 › Romániai Magyar Népi Szövetség
 › Tribuna

Budapest

 › Magyar Irodalomtörténeti Társaság
 › Népszava Kiadó
 › Szépirodalmi Könyvkiadó
 › Új Magyar Könyvkiadó

Bukarest

 › Állami Könyvkiadó (ÁK)
 › Magyar kiadványainak katalógusa
 › Állami Könyvkiadó -- Közoktatásügyi Minisztérium
 › Asociaţia Martorii lui Iehova (Jehova tanúi)
 › Cartea Românească
 › Casa Şcoalelor
 › Corvinus könyvkiadó
 › Dacia Traiana
 › Eminescu Könyvkiadó
 › Építő-, Fa- és Fűrészüzemi Szakszervezetek Szövetsége
 › Földművelésügyi Minisztérium
 › Földművelésügyi és Uradalmi Minisztérium
 › Europolis kiadás
 › Grafikai Ipari Szakszervezet
 › Graiul Literar
 › Ifjúmunkás Szövetség
 › Ifjúsági Könyvkiadó (IK)
 › Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium
 › Közoktatásügyi Minisztérium
 › Nemzetiségi Minisztérium
 › Művelődési étmutató
 › Népi Demokrácia Frontja
 › A Görög Nép Felsegélyezésére Alakult Nemzeti Bizottság
 › Orosz Könyv
 › Országos Szakszervezeti Tanács
 › Turisztikai Osztálya
 › Luceafărul
 › Pro Pace
 › Propagandaügyi Minisztérium
 › Román Kommunista Párt (Kommunisták Romániai Pártja, Román Munkáspárt)
 › Kiadványainak katalógusa
 › Román Népköztársaság Békevédelmi Állandó Bizottsága
 › Román Népköztársaság Vöröskeresztje
 › Román Intézet a Külföldi Kapcsolatok Ápolására
 › A Minisztertanács Mellett Működő Testnevelési és Sportbizottság
 › Román Tájékoztatásügyi Minisztérium
 › Romániai Demokrata Nők Országos Szövetsége (UFDR--RDNSZ)
 › Romániai Magyar Népi Szövetség
 › Közművelődési Osztálya
 › Központi Intézőbizottsága
 › Romániai Haladó Ifjak Szervezete
 › Romániai Magyar Szó
 › Scînteia kiadás
 › Scînteia Satelor
 › Scrisul Liber
 › Socec
 › Standard-Grafica SAR
 › Vatra
 › Vogt kiadó
 › Államia Tudományos Könyvkiadó
 › Állami Tudományos és Tankönyvkiadó (Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó)
 › ARLUS-Orosz Könyv (OK)
 › Belkereskedelmi Minisztérium-COREP
 › Casa Cărţii (CC)
 › Centrul Poligrafic nr. 3.
 › Comitetul Catolic de Acţiune
 › Egészségügyi Minisztérium
 › Építésügyi és Építőanyagipari Minisztérium
 › Fogyasztási Szövetkezetek Központja. Szövetkezetek Szervezési és Kultúrigazgatósága
 › IMSZ KV Ifjúsági Kiadója
 › Institutul de Arte Grafice (Művészeti Intézet)
 › Külfölddel való Kulturális Kapcsolatok Intézete
 › Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó
 › A Minisztertanács mellett működő munkaerőtartalékok Főigazgatósága
 › A Népi Demokrácia Frontja
 › Az Országos Statisztikai Hivatal
 › Országos Szakszervezeti Tanács (OSZT-CGM)
 › Politikai Könyvkiadó
 › Romániai Demokrata Nők Szövetsége (RDNSZ)
 › A Román Népköztársaság Írószövetségének Irodalmi és Művészeti Kiadója - Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó
 › Román Kommunista Párt-Román Munkás Párt (RKP-RMP)
 › Az RNK Állandó Békevédelmi Bizottsága
 › Az RNK Minisztertanácsa, a Néptanácsok törvényének alkalmazására létesített állambizottság
 › Az RNK Minisztertanácsa mellett működő Kulturális Intézmények Bizottsága. Központi Tudományos és Módszertani Iroda
 › Módszertani és Tudományos Központi Iroda
 › Az RNK Vöröskeresztje
 › Romániai Magyar Szó Kiadó
 › Scînteia Kiadó
 › Technikai Könyvkiadó
 › Testnevelési és Sport Kiadó
 › A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság Kiadója
 › Zenemű Kiadó

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék