tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  3962 tétel lapozás: 1-30 ... 3901-3930 | 3931-3960 | 3961-3962

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

532. Trestieni, Al. N.: Fejlesszük a sztahanovizmust nagy tömegmozgalommá. Ford. a bukaresti Politikai Könyvkiadó magyar szerkesztősége. Bukarest: Politikai Könyvkiadó. ([Bukarest]: 1. sz. Nyomdaipari Vállalat); 45 [3] p. 20 cm; 8000 pld.; ára 0,40 lej

533. Truszov, I.: Kitárul a kapu. Ford. Szőcs Ráchel és Piroska Ferenc. Bukarest: ARLUS-OK. (Nagyvárad: Sokszorosító Ipari Vállalat); 29 [2] p. 16,5 cm; 2600 pld.; (Beszélgetés a falu népével); ára 0,41 lej

534. A tudomány a mezőgazdaság szolgálatában. [Bukarest]: [K.n.]. (([Ny.n.]); 11 p. soksz. 30 cm; Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság; ár nélkül

535. Az úgynevezett megigézésről. [Bukarest]: [K.n.]. ([Ny.n.]); 14 p. soksz. 30 cm; Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság; ár nélkül

536. Új élet a sarkvidéken. (Előadás a városi hallgatók részére). [Bukarest]: [K.n.]. ([Ny.n.]); 18 p. soksz. 30 cm; Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság; ár nélkül

537. Az új élet alkotmányának zászlaja alatt. Bukarest: Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság. ([Ny.n.]); 13 p.; [*nl]

538. Az új út a bőség útja. (Cikkgyűjtemény a kollektív gazdaságok jövedelemelosztásáról). Ford. a bukaresti Politikai Könyvkiadó magyar szerkesztősége. Bukarest: Politikai Könyvkiadó. ([Bukarest]: 1. sz. Nyomdaipari Vállalat); 45 [3] p. 19,5 cm; 10 000 pld.; ára 0,40 lej

539. Az újítások szabályzata. Jóváhagyta a Minisztertanács 2267. sz. Határozata. Bukarest: SZKT. (Bukarest: SZKT ny.); 57 [3] p. 16,5 cm; 10 000 pld.; ár nélkül

540. Az újkor és a legújabb kor története. Tankönyv a VII. osztály számára. Bukarest: Áll. Tanügyi és Ped. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 282 [2] p. + 7 térkép. 20 cm; 13 750 pld.; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 4,35 lej

541. Az újkor története. Tankönyv a VIII. osztály számára. Bukarest: Áll. Tanügyi és Ped. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 355 [1] p. + 7 térkép. 20 cm; 1800 pld.; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 7,50 lej

542. Az újkor története. Tankönyv a IX. osztály számára. Bukarest: Áll. Tanügyi és Ped. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 256 [2] p. 20 cm; 2200 pld.; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 7,25 lej

543. Uho, Ilja [és] Hajdu Gyula: Ciklusos munkaszervezés a szénbányában. Ford. az SZKT Kiadó magyar szerkesztőségének munkaközössége. [Bukarest]: SZKT. ([Bukarest]: SZKT ny.); 86 [2] p. 20 cm; 750+50 pld.; (Az ötéves terv élenjárói); ára 1,45 lej

544. Utasítás az üzemi és intézményi bizottságok állami, társadalmi biztosításáról. Bukarest: OSZT. ([Ny.n.]); [*nl]

545. Utazás a világűrben. [Bukarest]: [K.n.]. ([Ny.n.]); 10 p. soksz. 30 cm; Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság; ár nélkül

546. Vadászok tankönyve. Összeáll. az RNK Általános Vadász-szövetsége. Bukarest: Testnevelési és Sport Kiadó. (Sztálinváros: Intr. Poligrafică); 160 [4] p. 20 cm; 3500+100 pld.; A Román Népköztársaság Általános Vadász-szövetsége; ára 4,50 lej

547. Választások egykor - választás ma. Bukarest: Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság. ([Ny.n.]); 22 p.; [*nl]

548. Vásárhelyi János: A lélek gyümölcse. Egyházi beszédek. [H.n.; k.n.]; (Cluj: Intr. Poligrafică); 203 [1] p. 19 cm; ára 20 lej

549. Vegytan. Tankönyv a VIII-X. osztály számára. Bukarest: Áll. Tanügyi és Ped. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 479 [8] p. + 1 táblázat. 20 cm; 1900 pld.; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 11,90 lej

550. A vérbaj olyan betegség, amelyet le lehet és le is kell győzni. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 71 [2] p. 16,5 cm; 10 000+100 pld.; (Egészségügyi Minisztérium. Egészségügyi Nevelés Könyvtára); ára 0,50 lej

551. Vigyük gyermekeinket rendszeres orvosi vizsgálatra. Bukarest: Egészségügyi Minisztérium Kiadója. (Tîrgu-Mureş: Intr. Poligrafică); 5 p.; [*nl]

552. A világ keletkezése. [Bukarest]: [K.n.]. ([Ny.n.]); 18 p. soksz. 30 cm; Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság; ár nélkül

553. A világ népeinek élén a Szovjetunió harcol a béke megvédéséért. [Bukarest]: ARLUS. ([Ny.n.]); 32 p. számozatlan. 80x115 cm; ára 1 lej

554. Világrészek földrajza. A Szovjetunió, a népi demokratikus országok és a fontosabb kapitalista országok. A VI. osztály számára. [Bukarest]: Áll. Tanügyi és Ped. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 294 p. + 4 térkép. 20 cm; 11 800 pld.; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 7,80 lej

555. A villamos gépek történetéből. [Bukarest]: [K.n.]. ([Ny.n.]); 24 p. soksz. 30 cm; Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság; ár nélkül

556. A villamos energia felfedezésének és hasznosításának története. Bukarest: Technikai Könyvkiadó. (Timişoara: Intr. Poligrafică); 56 [2] p. 17 cm; (A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság sorozata); ára 0,70 lej

557. A villamosság a természetben. [Bukarest]: [K.n.]. ([Ny.n.]); 8 p. soksz. 30 cm; Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság; ár nélkül

558. A vitaminokról és azok fontosságáról. Bukarest: Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság. ([Ny.n.]); 15 p.; [*nl]

559. Vlaicu Aurel, a nagy román feltaláló, repülőgépszerkesztő és pilóta. A repülés kezdetei. Bukarest: [K.n.]. ([Ny.n.]); 16 p. soksz. 30 cm; Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság; ár nélkül

560. Voronkova, L.: Altáji történet. Ford. Szántó Irén. K. Kuscsejeva rajzaival. Bukarest: Az IMSZ KV Ifjúsági Kiadója. (Bukarest: Intr. Poligrafică nr.1.); 265 [6] p. 20 cm; 6000+80 pld.; ára 4,47 lej

561. Vorosilov, K. J.: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 36. évfordulójára. Jelentés a moszkvai szovjet 1953. nov. 6-i ünnepi ülésén. Ford. a Politikai Könyvkiadó magyar szerkesztősége. Bukarest: Politikai Könyvkiadó. ([Bukarest]: Intr. Poligrafică nr. 1.); 28 [3] p. 19,5 cm; ára 0,20 lej

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék