tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  3962 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-90 | 91-120 ... 3961-3962

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

48. Kovács Ágnes: A kalotaszegi Ketesd mesekincse. Kolozsvár 1944. Az EME kiad. Minerva Rt. 40 p. (= Erdélyi Tudományos Füzetek 188.)

49. K. Kovács László: A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár 1944. Erdélyi Tudományos Intézet kiad. Minerva Rt. 424 p.

50. Malán Mihály: A székelyek termete. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 11 p. Klny. a Múzeumi Füzetek 1944. évi II. köt. 2--4. füzetéből.

51. Mikecs László: Új erdélyi tudomány. Kolozsvár 1944. Az EME kiad. Minerva Rt. 26 p. (= Erdélyi Tudományos Füzetek 190.)

52. Modern orosz elbeszélők. Ford. Fenyves László. Temesvár 1944. Litera kiad. és ny. 95 p.

53. Mundra Alajos: Élelmi és ipari növények termesztése Erdélyben. Kolozsvár 1944. Kiadta centenáriuma alkalmából az EMGE. Minerva Rt. Klny. az Erdély mezőgazdasága c. munkából. 246--259. p.

54. Munkások és Földművesek Naptára 1945. Kolozsvár 1944. Józsa Béla Athenaeum. Jordáky ny. 154 p.

55. Nagy József: Valláskönyv. III--IV. osztály. Aiud 1944. Tip. Bethlen.

56. Nagy Miklós: Szarvasmarha- és bivalytenyésztés Erdélyben. Kolozsvár 1944. Kiadta centenáriuma alkalmából az EMGE. Minerva Rt. Klny. az Erdély mezőgazdasága c. munkából. 118--187. p.

57. M. Nagy Ottó: Gyarmathy Sámuel élete és munkássága. Kolozsvár 1944. Az EME kiad. Minerva Rt. 85 p. (= Erdélyi Tudományos Füzetek 182.)

58. A nő és a gyermek a Szovjetunióban. Szerk. a Szakszervezeti Tanács Nőbizottsága. Kolozsvár 1944. Józsa Béla Athenaeum. Minerva Rt. 15 p.

59. Az Októberi Nagy Szocialista Forradalom XXVII. évfordulója (fordítás oroszból). Timişoara [1944]. Kiadja a Romániai Kommunisták Pártja Bánsági Tartományi Bizottsága. Tip. Horia. 19 p.

60. W. Paál Rózsi Egyszerű szakácskönyve. Második kiadás. Déva [1944].

61. Rajty Tivadar: Mérlegtan. Előadások. Kolozsvár 1944. Hivatalos jegyzetek. Lito Schildkraut. 58 p.

62. Ramonczai Jenő: Vizsgálatok a furán-vegyületek köréből. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 13 p. Klny. a Múzeumi Füzetek 1944. évi II. köt. 2--4. füzetéből.

63. A református egyház hitvallása (Heidelbergi Káté). 2. kiadás. Aiud 1944. Bethlen ny. 72 p.

64. Református egyházi énekeskönyv. Az Erdélyi Református Egyházkerület használatára. 12 hozsánna énekkel bővített VIII. kiad. Aiud 1944. A Délerdélyi Református Anyaszentegyház kiad. Bethlen ny. 395 p.

65. Sándor Gábor: A hóstátiak szénavontatása. Kolozsvár 1944. Erdélyi Tudományos Intézet kiad. Minerva Rt. 46 p.

66. A Short Review of the Hungarian University of Transylvania. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 12 p.

67. Simor Ferenc: Erdély éghajlata. Kolozsvár 1944. Kiadta centenáriuma alkalmából az EMGE. Minerva Rt. 117 p. Klny. az Erdély mezőgazdasága c. munkából.

68. Berei Soó Rezső: A Székelyföld növényszerkezeteiről. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 48 p. Klny. a Múzeumi Füzetek 1944. évi II. köt. 2--4. füzetéből.

69. Sövényházi Ferenc: A jogrendszerről és az újabb jogalkotásról. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 13 p. Klny.

70. Szabó Ervin: A középkori parasztforradalmak és az 1437. évi felkelés. Kolozsvár 1944. Józsa Béla Athenaeum. Jordáky ny. Klny. a Munkások és Földművesek Naptára 1945-ből.

71. Szabó T. Attila: A magyar helynévkutatás a XIX. században. Kolozsvár 1944. Erdélyi Tudományos Intézet. Minerva Rt. 86 p. Klny. az ETI 1943. évi (I. kötet) évkönyvéből.

72. Szabó T. Attila--Gálffy Mózes--Márton Gyula: Huszonöt lap Kolozsvár és vidéke népnyelvi térképéből. Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi ~. Kolozsvár 1944. Az EME kiad. Minerva Rt. 42 p. + XXV mell. (= Erdélyi Tudományos Füzetek 181.)

73. Szeghő Dénes: Juhtenyésztés Erdélyben. Kolozsvár 1944. Kiadta centenáriuma alkalmából az EMGE. Minerva Rt. Klny. az Erdély mezőgazdasága c. munkából. 181212. p.

74. Szenczei László: A magyar nép tragédiája. Kolozsvár 1944. Minerva Rt. 44 p.

75. A szeretet hullámhosszán. Összeállította a Szociális Testvériség. Timişoara 1944. Ed. Missio. Tip. Victoria.

76. Szilágysági Magyar Naptár az 1945. évre. Zilah [1944]. Seres S. ny. 32 p.

77. Szopos András: Gabonatermesztés Erdélyben. Kolozsvár 1944. Kiadta centenáriuma alkalmából az EMGE. Minerva Rt. Klny. az Erdély mezőgazdasága c. munkából. 222--245. p.

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék