tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

1945: 375 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 361-375

Acta Philosophica

9. Kristóf György: Erdélyi magyar diák, Albensis Nagy János disputája a Heidelbergi Egyetemen.

1. [Ady Endre] Carei Costa: Tălmăciri din lirica lui Ady Endre. [Bucureşti 1945] Asociaţia Româno--Maghiară. Tip Dacia Traiană. 31 [1] p. + 1 mell. 21x25 cm. (Ady arcképével.)

2. Ady [Endre] Emlékünnepély. Rendezi a Szociáldemokrata Párt. Kolozsvár 1945. jan. 28. a városi színházban. Kolozsvár 1945. Minerva Rt. [4] p. 21 cm. (Borítékcím.)

3. Az agrárreform megvalósításáról szóló törvényrendeletek. Kolozsvár 1945. KRP. 16 p.

4. Az aktivista zsebkönyve. Kolozsvár 1945. Kommunisták Romániai Pártja. Minerva Rt. 47 p. 1. sz.

5. Antal Ádám: Bocsáss meg! Versek. Sighet 1945. Szerző kiad. 32 p.

6. Antológia. Proletár költők versei. Arad 1945. A Demokratikus Népi Írók kiadása. Mureşul ny. 23 p. (Elöljáró sorok: Fáskerti Tibor újságíró.)

7. Arany János: Toldi. Költői elbeszélés. (Gy. Szabó Béla címlapjával és képeivel. Vita Zsigmond jegyzeteivel.) Kolozsvár 1945. Kiadja a Méhkas Diákszövetkezet. Nagy ny. 82 [2] p. 17,5 cm. (3000 pld.)

8. Az árrendszer és az árak forgalmának szabályozására vonatkozó 349. sz. és az áruk forgalomba hozatalára vonatkozó 350. sz. törvény. (Megjelent a 101--1945 sz. Monitorul Oficialban.) Ford. Chilf Zoltán. Marosvásárhely 1945. Szabadság ny. 32 p.

9. Az áruk forgalmának és az árak kiszámításának új rendszabályozása. (A Ministerul Economiei Naţionale 598. számú és a Monitorul Oficial 1945. január hó 31-i számában megjelent rendelete.) Magyarra fordították és magyarázatokkal ellátták: Dr. Hoffmann Lajos, Vostinar Mihály. Arad 1945. Diecesana kiadó és ny. 64 p.

10. Asztalos István: A szakáll. Regény. Kolozsvár [1945]. Józsa Béla Athenaeum kiad. Minerva Rt. 31 p. 20 cm. (= Dolgozók Könyvtára)

11. Auschwitz!... Hazatért deportáltak megrázó elbeszélései az auschwitzi, majdaneki, birkenaui és lublini német halállágerek borzalmairól. Összeállította Somos István. Kolozsvár 1945. Minerva Rt. 63 p.

12. Avgyejenko, Alekszandr: Szeretek. Regény. Nagyvárad 1945. Új élet kiadása. 141 p. 21x15 cm.

13. Balló Endre: Magyar--orosz zsebkönyv. Magyar--orosz szótár és mindennapi kijegyzések. Szerkesztette ~. Cluj-Kolozsvár 1945. Lyceum ny. 95 p. 10 cm.

14. Balogh Artúr: A jobbágyfelszabadítás egyik lelkes harcosa a reformkorban. Kolozsvár 1945. Az EME kiadása. Minerva ny. 21 p. 25 cm. Klny. az EME 1945. évi 3--4. füzetéből. (= Erdélyi Tudományos Füzetek 198.)

15. Balogh Edgár: A Szudétáktól a Fekete-tengerig. Tíz esztendő tíz cikke. Kolozsvár 1945. A Romániai Magyar Népi Szövetség kiadása. Minerva Rt. 62 p. + 1 lev. 19 cm.

16. Barbusse, Henri: Sztálin. Szenczei László fordítása. Kolozsvár 1945. Józsa Béla Athenaeum kiadása. 264 p.

17. Bányai Lászlóné: Előadás a Nők Nemzetközi Napján 1945. március 8-án. Kolozsvár 1945. Demokrata Nők Egyesülete kiad. Minerva Rt. 10 p.

18. Beer, Max: A szocializmus és a társadalmi harcok története. I. köt. (Ókor) Sajtó alá rendezte a Magyar Tudományegyetem Társadalompolitikai Intézete. Kolozsvár 1945. Minerva Rt. 140 p.

19. Benedek Fidél: Tatárbetörés Csíkba 1661-ben. Kolozsvár 1945. Magyar Tudományegyetem Történeti Intézete. Szent Bonaventura ny. 89 [4] p. 24x17 cm. (Értekezések Erdély és Kelet-Európa története c. tárgykörből 3.)

20. Benedek Marcell: Ludas Matyi. Színjáték 3 felvonásban, 7 képben. Móricz Zsigmond három jelenetének felhasználásával írta ~. Kolozsvár 1945. Józsa Béla Athenaeum kiad. 111 p. 16x11 cm. (= Műkedvelők Színpada)

Abecedar ... ÁBC és Olvasókönyv.

21. Bíró Vencel: Az erdélyi udvarház gazdasági szerepe a XVII. század második felében. Kolozsvár 1945. Tip. Minerva. 37 p. + 1 mell. Erdélyi Magyar Tudományos Intézet.

22. Bíró Vencel: A kolozsvári jezsuita egyetem szervezete és építkezései a XVIII. században. Klny. Kolozsvár 1945. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület kiad. Minerva ny. 15 p. (= Erdélyi Tudományos Füzetek 192.)

23. Bod Péter: Önéletírása. Fordította Valentiny Antal. Bevezetéssel ellátta Jancsó Elemér. II. kiad. Kolozsvár 1945. Minerva Rt. 135 p. 19,5x12,5 cm. (= Erdélyi Ritkaságok 4.)

24. Boga Lajos: Erdélyi tegzesek vagy szőrösszárnyúak (trichoptera). I--II. Cluj 1945. Minerva Rt. I. A kolozsvári élettereken gyűjtött fajok. 15 p. + 7 mell. II. A Hargita-hegység Vargyas patakában gyűjtött fajok. 6 p. + 2 mell. 24 cm. Klny. a Múzeumi Füzetek 1945. évi III. köt. 1--4. füzetéből.

25. Borbély Samu: A grafikus analízis két alapműveletéről. Kolozsvár 1945. Minerva Rt. 18 p. Klny. a Múzeumi Füzetek 1945. évi III. köt. 1--4. füzetéből.

26. Borsavölgyi kutatások. Nyelvészet. Szerkeszti Szabó T. Attila. Kolozsvár 1944--1945. Erdélyi Tudományos Intézet kiad. Minerva Rt.

27. Botár Béla: Jobb a kőnek. Versek. Székelyudvarhely 1945. Szerző kiad. 48 p.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék