tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

1947: 305 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 301-305

1. Az aktivista zsebkönyve. Bucureşti 1947. A Román Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Nevelési Osztálya. Tip. Cartea de Aur. 67 p.

2. Antal Árpád: A társadalmi szervezet befolyása a székely falu betlehemes játékára. Kolozsvár 1947. Bolyai Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke kiad. 11 p.

3. Anyaggyűjtemény a zsidókérdés, brochovizmus, a Hásomér Hácáir útja és a Kibucról. Cluj 1947. Kiadja a Hásomér Hácáir Erdélyrészi Vezetősége. Tip. Lengyel. 72 p. 20 cm.

4. Asztalos István: Hét krajcár. Móricz Zsigmond hasonló című elbeszéléséből színre átdolgozta Asztalos István. -- Jernej, a szolga. Ivan Cankov hasonló című regényéből színre átdolgozta F. Delak. (2 egyfelvonásos) Fordította Rubin Péter. Kolozsvár 1947. Józsa Béla Athenaeum kiad. Minerva ny. 30 [1] p. 16,5x12 cm. (= Műkedvelők színpada)

5. Asztalos Sándor: Közigazgatási bíráskodás. Kolozsvár 1947. A Jog- és Közgazdaságtudományi Kar és a Demokratikus Diákszövetség kiadása. 46 p. 24x17 cm.

6. Balogh Jolán: Vég-Várad vára. Kolozsvár 1947. Erdélyi Tudományos Intézet. Minerva Rt. 36 p. 24 cm.

7. Bánsági Magyar Népnaptár az 1947. évre. Temesvár [1946]. MNSZ kiadása. Horia ny. 160 p. 21 cm.

8. A Bárány vére vagy a Peszach értelme. Cluj 1947. Tip. Nagy. 4 p.

9. P. Benedek Fidél O.F.M.: Szent Klára nyomában. Az egykori kolozsvári ferences nővérek története. Kolozsvári ferencesek kétszáz éve, 1725--1945. 4. füzet. Kolozsvári ferences házfőnökség kiadása. Bonaventura ny. 32 p. 21x14 cm.

10. Benedek István: Pszichobiológia. ~ előadásai nyomán összeállította a Lélektani Intézet Munkaközössége. Cluj 1947. Kiadja a Victoria Diákszövetkezet támogatásával a Bolyai Demokrata Diákszövetség. Lito Schildkraut. 32 p. 29 cm.

11. Benedek István és Zörgő Benjámin: Általános lélektan. I--II. rész. Cluj 1947. Kiadja a Victoria Diákszövetkezet támogatásával a Bolyai Demokratikus Diákszövetség. Lito Schildkraut. 1. rész:Benedek István:Lélektani alapvetés. 60 p. 2. rész:Zörgő Benjámin:Az érzékelés lélektana. 20 p. 30x21 cm.

12. Benedek Sándor: Udvarhely vármegye földrajza. Vezérfonal tanítók részére. Kézirat. Összeállította ~ tanfelügyelő. Székelyudvarhely 1947. Nyomtatta:K. Bencze Imre ny. 20 p. 20,5x14,5 cm.

13. Bennik Ferenc: Mit kell tudni a kisiparosnak az árszámításokról és a munkabérekről. (Az alkalmazotti fizetések folyósításáról és a munkabérekről szóló rendelet.) Összeállította ~. Kolozsvár 1947. Jordáky ny. 40 [4] p. 20 cm.

14. Berner Mór: Oh, kiválasztott népem! Marosvásárhely 1947. Bolyai kiadás. 151 [1] p. 21x15 cm.

15. Beszélgetés egy szocialista ifjú és egy hívő keresztény között. Beiuş 1947. Tip. Doina. 38 p.

A Bethlen-Nyomda Iratterjesztése. I. sorozat. Bibliai Füzetek. Nagyenyed 1947.

1. Musnai László: A váradi biblia

2--3. Musnai László: Misztótfalusi Kis Miklós Aranyos Bibliája

4. Musnai László: Első magyar bibliafordítások

5. Horváth Jenő: A világprotestantizmus a megújulás útján

Biblioteca de Buzunar

35. Mikszáth [Kálmán] Coloman: Săliştencele

16. Bocskói Viktor: Új gazdák. Falusi történet egy felvonásban. (Színjáték) Kolozsvár 1947. Józsa Béla Athenaeum kiadása. 31 [1] p. 17x12 cm. (= Műkedvelők Színpada)

17. Bogáts Dénes: A -ni, -nit, -nul, -nül rag a háromszéki régiségben. Levéltári forrásokból gyűjtötte ~. Kolozsvár 1947. Minerva Rt. 15 p. 24,5x17 cm. (= Dolgozatok a Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetéből 16.)

18. A Boldogságos Szűz Mária kis zsolozsmája. Cluj 1947. Szent Bonaventura ny. 100 p.

19. Bónis György--Valentiny Antal: Jakobinus János erdélyi kancellár formuláskönyve (1602). Bevezetéssel és jegyzetekkel közzéteszi ~. Kolozsvár 1947. Erdélyi Tudományos Intézet. Minerva Rt. 58 p. 24 cm. (Olasz összefoglalással) (= Jogtörténeti és Népi Jogi Tanulmányok 2.)

20. Borbély Samu: Bevezetés a felsőbb matematikába. I. rész. Készült ~ 1946/47. tanévben tartott előadásai alapján. [Kolozsvár 1947] Bolyai Tudományegyetem Matematikai Intézete kiadása. [Lito Schildkraut] 148 [4] p. 30 cm.

21. P. Boros Fortunát: Elek atya arca. Kolozsvár 1947. Szent Bonaventura ny. 54 [2] p. 10,5x11,5 cm.

22. A bölcselet története. Tankönyv a középiskolák VIII. osztálya számára. Szerkesztette egy tanári munkacsoport. Bucureşti 1947. Editura şi tipografia Scrisul Liber. 228 p.

23. Brázay Emil: Reportázs almanach.


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék