tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

Település: k   

Kézdivásárhely

 › Törekvés ny.

Kiadó Nélkül

 › Arad
 › Belényes
 › Brassó
 › Csíkszereda
 › Déva
 › Bukarest
 › Dés
 › Gyulafehérvár
 › Kézdivásárhely
 › Kolozsvár
 › Máramarossziget
 › Marosvásárhely
 › Nagybánya
 › Nagyenyed
 › Nagykároly
 › Nagyvárad
 › Sepsiszentgyörgy
 › Szászrégen
 › Szatmár
 › Székelyudvarhely
 › Szilágysomlyó
 › Temesvár
 › Zilah
 › Szatmárnémeti

Kolozsvár

 › Ardealul Medical (folyóirat) kiad.
 › Bolyai Tudományegyetem
 › Alkotmányjogi Intézet
 › Általános Fizikai és Kémiai Intézete
 › Általános Kórtani Intézete
 › Bakteriológiai Intézete
 › Belgyógyászati Klinikája
 › Bőrklinikája
 › Fül-, Orr-, Gégeklinikája
 › Gyermekklinikája
 › Ideg- és Elmegyógyklinikája
 › Idegsebészeti Klinikája
 › Jog- és Közgazdaságtudományi Kara
 › Magyar Nyelvtudományi Intézete
 › Matematikai Intézete
 › Mechanikai Intézete
 › Német Tanszéke
 › Néprajzi Tanszéke
 › Pénzügytani és Pénzügyjogi Intézete
 › Röntgenintézete
 › Sebészeti Klinikája
 › Társadalomtudományi és Politikai Gazdaságtani Intézete
 › Bolyai Demokratikus Diákszövetség
 › Demokrata Nők Egyesülete
 › Dózsa György Kiadó
 › Egység (napilap) kiadás
 › Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület
 › Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület
 › Erdélyi Múzeum-Egyesület
 › Erdélyi Népi Kárpát Egyesület (ENKE)
 › Erdélyi Tudományos Intézet (A Bolyai Tudományegyetem Erdélyi Tudományos Intézete)
 › Erdélyi Katolikus Akció
 › Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára
 › Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztése
 › Európa Hirdető Vállalat
 › Alfa
 › Állami Könyvkiadó
 › Csákányovszky ny.
 › Falvak Népe kiad.
 › Ferences Világi (Harmadik) Rend Tartományi Igazgatósága
 › Gloria ny.
 › Hásomér Hácáir Erdélyrészi Vezetősége
 › Ichud Cionista Szocialista Munkáspárt
 › Ifjú Erdély kiad.
 › Igazság kiad.
 › Jordáky ny.
 › Jövő ny.
 › Józsa Béla Athenaeum
 › Kisiparosok Szövetsége Kolozs Megyei Központja
 › Kolozsvár-Belvárosi Református Egyházközség
 › Kolozsvári Ferences Házfőnökség
 › Kolozsvári Szakszervezeti Tanács
 › Kolozsvári Tanítóképző
 › Kolozsvári Tanítók Munkaközössége
 › Kolozsvári Történelemtanárok Munkaközössége
 › Kolozsvári Unitárius Egyház Dávid Ferenc Egylete
 › Kolozsvár Város és Kolozs Megye Főispáni Hivatala
 › Kommunista Ifjak Romániai Szövetsége
 › Kommunisták Romániai Pártja (Román Kommunista Párt, Román Munkáspárt)
 › Lengyel Albert ny.
 › Lepage
 › Libro-kiadás
 › Lyceum ny.
 › Magyar Tudományegyetem
 › Központi Röntgenintézete
 › Néprajzi Intézete
 › Szemészeti Klinikája
 › Szülészeti-Nőgyógyászati Klinikája
 › Társadalompolitikai Intézete
 › Történeti Intézete
 › Magyar Unitárius Egyház
 › Méhkas Diákszövetkezet
 › Mezőgazdasági Főiskola Üzemtani Intézete
 › Minerva Rt.
 › Móricz Zsigmond Kollégium
 › Művészek, Örók, éjságírók Vegyes Szakszervezetének Képzőművészeti Csoportja
 › Nagy Jenő ny.
 › Munkás Egységfront
 › Oeconomia Közgazdasági Szeminárium
 › Omnia ny.
 › Orosz Könyv
 › Petőfi Athenaeum
 › Református Egyházkerület
 › Román--Szovjet Baráti Társaság (ARLUS) Dokumentációs Központja
 › Romániai Magyar Örószövetség
 › Romániai Magyar Népi Szövetség (MNSZ)
 › Ifjúsági Tagozata
 › Országos Közművelődési Bizottsága
 › Országos Központi Nőbizottsága
 › Romániai Szociáldemokrata Párt
 › Romániai Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége (REFHOSZ)
 › Római Katolikus Egyházmegye Gyulafehérvár
 › Bonaventura kiad.
 › Katolikus Akció
 › Szent Kereszt Szövetség
 › Schildkraut sokszorosító
 › Szerelő Kisiparosok Szakmai Egyesülete
 › Szocialista Ifjak Szövetsége
 › Tanárok, Tanítók és Iskolai Alkalmazottak Szakszervezete
 › Új Magyar Könyvkiadó (Orosz Könyv)
 › Új Csillag
 › Új Géniusz
 › Vas-, Fém- és Vegyipari Munkások Szakszervezete
 › Victoria ny.
 › Világosság szerk.
 › Zsidó Demokrata Bizottság
 › Állami Kiadó (ÁK)
 › Állami Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó
 › Állami Magyar Opera
 › Bolyai Tudományegyetem
 › Bolyai Tudományegyetem. Kémia Fakultás
 › Bolyai Tudományegyetem. Matematika és Fizika Fakultás
 › Erdélyi Református Egyházkerület Iratterjesztésének Kiadója
 › Institutul Agronomic (Agrártudományi Intézet)
 › Institutul de Ştiinţe Juridico-Economice (Jog- és Közgazdaságtudományi Főiskola)
 › Írószövetség Kiadása
 › Katolikus Akcióbizottság


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék