tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

1952: 492 tétel    lapozás: 1-30 | 31-60 ... 481-492

1. Adjunk új lendületet a pártoktatásnak. Cikkgyűjtemény. Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 26 [2] p. 20 cm; ára 0,30 lej

2. Ady Endre: Válogatott versei. Szerk. a Magyar Írók Szövetsége és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Ady-bizottságának megbízásából Bölöni György, Bóka László, Hatvany Lajos és Király István. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. ([Cluj]: Intr. Poligrafică); 339 [1] p. 20,5 cm; ára 19,25 lej

3. Agrotechnikai szabályok a fontosabb mezőgazdasági növények termesztésére. Bukarest: Áll. Tud. Kiadó. (Centrul Poligrafic nr. 2. Subunit. 7.); 92 [4] p. 21 cm; Földművelés-ügyi Minisztérium; 80 000+100 pld.; ára 0,50 lej

4. Akik megelőzik az időt. Elbeszélések. [Írta]: Faur Simion, Péter Mihály, Iordăchescu Elena, ...sztahanovisták életéről és munkásságáról. [Bukarest]: OSZT. ([Bukarest]: OSZT ny. vállalat); 161 [3] p. 21 cm; 1300+50 pld.; ára 3,04 lej

5. Akszelrod, Sz. L.: A szovjet sportolók harcban a világcsúcsokért. [Bukarest]: Testnevelési és Sport Kiadó. (Oraşul Stalin: Centrul Poligrafic nr. 3. Filiala B.); 56 p. 16,5 cm; 2000+100 pld.; ára 1,15 lej

6. Albulescu V.: A békási "V. I. Lenin" vízi erőmű építőtelepén fényért és jobb életért harcolnak. Ford. az RMP Kiadója magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 31 [1] p. 20,5 cm; ára 0,40 lej

7. Alekszin, A. és Sz. Baruzgyin: Kicsi piros lobogó. [Versek]. Ford. Bajor Andor. Illusztrálta V. Gorjacuv. Bukarest: Az IMSZ KV Ifjúsági Kiadója. (Cluj: Intr. Poligrafică); 25 [3] p. 20,5 cm; 5000+100 pld.; ára 1,15 lej

8. Algebra. Egységes tankönyv az elemi iskolák VI-ik osztálya számára. Bukarest: Áll. Tan. és Ped. Kiadó. ([Oradea]: Centrul Poligrafic nr. 2.); 103 [2] p. 7000+100 pld.; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 1,85 lej

9. Algebra. Tankönyv és példatár az elemi iskolák VII-ik osztálya számára. Bukarest: Áll. Tan. és Ped. Kiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.2. Subunit.7.); 79 [1] p. 20 cm; 5000 pld.; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 1,50 lej

10. Algebra. Tankönyv és példatár a középiskolák IX. és X. osztálya számára. Bukarest: Áll. Tan. és Ped. Kiadó. (Timişoara: Centrul Poligrafic nr.2. Subunit.); 205 [1] p. 20 cm; 3500+100 pld.; Közoktatásügyi Minisztérium; ára 4,25 lej

11. Az amerikai imperializmus támadó politikája és mesterkedései a Román Népköztársaság ellen. Bukarest: ÁK. (Cluj: Intr. Poligrafică); 155 [3] p. 21 cm; 2000+100 pld.; (A népek békéjének és szabadságának ellenségei); ára 2,72 lej

12. Antonov, Szergej: Lena. [Elbeszélés]. [A könyv fordítása az Új Magyar Könyvkiadónál (Budapest) megjelent fordítás felhasználásával készült.] Bukarest: IK. (Cluj: Centrul Poligrafic nr. 2. Subunit. 7.); 81 [2] p. 18 cm; 4000+100 pld.; ára 1,50 lej

13. Az anyagismeret tanterve. Jóváhagyta a Minisztertanács mellett működő Munkaerőtartalékok Főigazgatósága. [Bukarest]: [C. C.]; 41 p. 21 cm; (A Minisztertanács mellett működő Munkaerőtartalékok Főigazgatósága); ára 1,50 lej

14. Apostol, Gheorghe: A Román Népköztársaság alkotmánytervezetéről. [Bukarest]: RMP. ([Bucureşti]: Intr. Poligrafică nr.1.); 30 [2] p. 20 cm; ára 0,20 lej

15. Arhangelszkij, B. A.; Szperanszkij, G. M.: Anya és gyermeke. A fiatal anyák iskolája. Oroszból fordította az Állami Tudományos Könyvkiadó marosvásárhelyi munkaközössége. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 139 [1] p. 21 cm; 2500+100 pld.; ára 3,44 lej

16. Artyomenko, I.: A tudomány és a termelés dolgozóinak alkotó együttműködése a Szovjetunióban. [Bukarest]: ARLUS-OK. (Cluj: Intr. Poligrafică); 77 [3] p. 20 cm; 2500+100 pld.; ára 1,57 lej

17. Asztalos István: Fiatal szívvel. Regény. A címlap Bene József műve. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 360 p. 20 cm; 2000+100 pld.; ára 6,24 lej

18. Ábécés könyv felnőttek számára. I. évfolyam. Bucureşti: Áll. Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 111 p.; [*nl]

19. Állattan az elemi iskolák VI. és VII. osztálya számára. Bucureşti: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Tip. CGM); 325 p.; Közoktatásügyi Minisztérium; [*nl]

20. Állattenyésztési és állategészségügyi szabályok. (Zootechnikai minimumok) az állami gazdaságok, kollektív gazdaságok és egyéni gazdaságok állat- és baromfiállományának gondozására, takarmányozására, fenntartására és szaporítására. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 41 [3] p. 16,5 cm; 80 000+100 pld.; Földművelésügyi Minisztérium; ára 0,30 lej

21. Az általános, egyenlő, közvetlen és titkos szavazati jog. Bukarest: Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság. [Ny.n.]; 15 p.; [*nl]

22. Általános pedagógia. VIII. füzet. Segédkönyv a pedagógiai iskolák számára. Bucureşti: Áll. Pedagógiai és Irod. Kiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.2. Subunit. nr.7.); 83 p. Közoktatásügyi Minisztérium; [*nl]

23. Ásványok és kőzetek. Geológiai alapfogalmak az V. osztály számára. Bukarest: Áll. Tan. és Ped. Kiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 68 [3] p. 20 cm; 15 000+100 pld.; Közoktatás- ügyi Minisztérium; ára 1,45 lej

24. Bainglass, S., Niţescu, M., Rosenblatt, D.: Villamosság okozta balesetek. Bukarest: Áll. Tud. Könyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 125 [3] p. 19 cm; 700+100 pld.; ára 2,34 lej

25. Balla Károly: A testvériség jegyében. Riport a Magyar Autonóm Tartományból. Bukarest: Áll. Irod és Műv. Kiadó. [Ny.n.]; 40 p.; [*nl]

26. Barto, A.: Masenyka. Illusztrálta E. Afanaszjeva. Bukarest: Az IMSZ KV Ifjúsági Kiadója. (Oradea: Intr. Poligrafică); 8 számozatlan p. 25 cm; 4000+100 pld.; ára 4 lej

27. Băcanu, Ion: Világítás, szellőzés és egészségügyi-köztisztasági berendezések a vállalatokban. Ford. az OSZT Kiadó magyar szerkesztőségének munkaközössége. Bukarest: OSZT. ([Bucureşti]: Tip. Ed. CGM); 144 [4] p. 17,5 cm; 13 500+50 pld.; ára 3,06 lej

28. Beria, L. P.: Beszéd az SZK(b)P XIX. Kongresszusán. 1952. okt. 7. [Bukarest]: Politikai Könyvkiadó. 30 [1] p.; 19,5 cm; ára 0,30 lej

29. Berce, V.: Az első tizenegy. [Regény]. Fordították: Dobó Ferenc és Kós Károly. [Bukarest]: ARLUS-OK. (Cluj: Intr. Poligrafică); 176 [2] p. 21 cm; 2000+100 pld:, (Szovjet Irodalom sorozat); ára 7,56 lej

30. Bessenyei György: A világ így megyen. (Válogatott írások). Összeáll., bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Tordai Zádor. Bukarest: Áll. Irod és Műv. Kiadó. (Cluj: Intr. Poligrafică); 237 [3] p. 16,5 cm; 3500+100 pld.; (Haladó hagyományaink 11.); ára 5,80 lej


(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2019
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék