tóth - gábor, szigethy - újvári
Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953

 

       bibliográfiák   » Romániai magyar könyvkiadás 1944-1953
    év 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  kiadók a b c d g h k m n s t  
  nyomdák a b g h k m n s t  
  sorozatok    
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
  1951: 266 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 241-266

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

1. Ady Endre: Földrengés előtt. Válogatott kiadatlan novellák. Szentimrei Jenő bevezető tanulmányával. Szerkeszti Gaál Gábor. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. ([Cluj]: Centrul Poligrafic nr.7.); 158 [6] p. 17 cm; 5000+100 pld.; (Haladó hagyományaink 7.); ár nélkül

2. Agitációs munka a kolhozokban. A szovjet sajtóból fordított cikkek a kollektív gazdaságokban dolgozó aktivisták és agitátorok részére. Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 71 [1] p. 16,5 cm; (Agitátorok részére); ára 8 lej

3. Az agrotechnikai körök előadásainak terve. [Bukarest]: Az RNK Minisztertanácsa mellett működő Kulturális Intézmények Bizottsága. Központi Tudományos és Módszertani Iroda. [Ny.n.]; 55 [1] p.; 20,5 cm; ár nélkül

4. [Amosov, N.]: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34. évfordulója. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 31 [1] p. 20 cm; ára 8 lej

5. Antip, C[onstantin] és V. Ordentlich: A politikai agitáció hazai fegyverünk a békéért, a szocializmusért. (A "Timpuri Noi" művek alapszervezetének tapasztalatából); Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bucureşti]: Ateliere Grafice nr.1.); 34 [2] p. 20,5 cm; ára 10 lej

6. Apostol, Gheorghe: Hazánk a mi otthonunk. Az RNK Athenaeuma termében 1951. június 1-én megtartott előadás. Ford. az OSZT Kiadójának magyar szerkesztő munkaközössége. [Bukarest]: OSZT. ([Bukarest]: Tip. Edit. CGM); 47 [1] p. 17 cm; (A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság könyvtára); 4000+50 pld.; ára 10 lej

7. Az ARLUS tevékenysége jelentős tényező a román-szovjet barátság kimélyítésében, a szocializmus építéséért és a béke védelméért vívott harcban. [Bukarest]: OK. [Ny.n.]; 28 [3] p. 20 cm; (Megjelent a Scînteia 1951. július 10-i számában is.); ár nélkül

8. Asztalos István: Szél fúvatlan nem indul. 3. kiadás. A fedőlapot Andrási Zoltán rajzolta. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 144 [4] p. 18 cm; (Az RNK 1949. évi Állami Díjának II. fokozatával kitüntetett regény); 5000+100 pld.; ára 46 lej

9. Asztalos István: Tizennégyökrös gazdák. Riportok. [Bukarest]: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó; 60 p.; [*nl]

10. Azizján, A.: V. I. Lenin műveinek huszadik kötete. Eredeti orosz nyelven megjelent a "Bolsevik" 1948. okt. 30-i 20. számában. Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 34 [2] p. 20,5 cm; ára 8 lej

11. Az Állami Gazdaságok és a gép-és traktorállomások a dolgozó parasztság jóléte emelésének és a szocializmus falun való építésének legfontosabb hajtóerői. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 43 [5] p. 16,5 cm; (A falusi pártaktíva tanfolyamai részére 9.); ára 4 lej

12. Általános pedagógia. Segédkönyv a pedagógiai iskolák számára. Bukarest: Állami Tudományos és Tankönyvkiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 6. füzet.: 81 [3] p. 20,5 cm; ára 35 lej; 7. füzet.: 63 [1] p. 20,5 cm; ára 33 lej; Közoktatásügyi Minisztérium

13. Ásványok és kőzetek. Geológiai alapfogalmak az elemi iskolák VII-ik osztálya számára. Bukarest: ÁK. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 87 p. Közoktatásügyi Minisztérium; ára 42 lej; [*nl]

14. Balla Károly: Drága föld. Elbeszélés. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 76 [4] p. 16,5 cm; 5000+100 pld.; ára 23 lej

15. Banuş, Maria: A nagy nap. Színmű 3 felvonásban. Ford. Sütő András. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 139 [1] p. 16,5 cm; Az RNK 1949. évi Állami Díjával kitüntetett munka; 3000+250 pld.; ára 60 lej

16. Baranga, Aurel: A népek békeakarata legyőzhetetlen. Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bukarest]: Ateliere Grafice nr.1.); 45 [3] p. 20,5 cm; ára 8 lej

17. A Béke Híveinek Második Világkongresszusa Varsó, 1950. nov. 14-22. Beszámolók és dokumentumok. Bukarest: Állami Tudományos és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 197 [2] p. 23 cm; Az RNK Állandó Békevédelmi Bizottsága; [*nl]

18. A békére nem elég várni, a békét ki kell harcolni. Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. [Ny.n.]; 17 [3] p. 16,5 cm; (Városi pártpolitikai körök részére); ára 3 lej

19. A Béke-Világtanács első ülésszaka. Berlin, 1951. febr. 21-26. Beszámolók és dokumentumok. Bukarest: Állami Tudományos Könyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 249 [1] p. 21 cm; Az RNK Állandó Békevédelmi Bizottsága; 1050 pld.; ára 98 lej

20. Belanko, Iosif és Ion Vaci: A kommunisták az ország villamosításáért folyó harc élén. (A temesvári "Electro-Motorul" gyár alapszervezetének tapasztalataiból). Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. [Ny.n.]; 35 [1] p. 20,5 cm; ára 5 lej

21. A belső szabályzat jelentősége a vállalatokban. Ford. az OSZT Kiadójának magyar szerkesztő munkaközössége. [Bukarest]: OSZT. (Bucureşti: Tip. Edit. CGM); 43 [1] p. 16,5 cm; 2000+50 pld.; ára 8 lej

22. Beniuc, Mihai: Ének Gheorghiu-Dej elvtársról. Ford. Szemlér Ferenc. Bukarest: Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó. (Cluj: Centrul Poligrafic nr.7.); 66 [2] p. 24 cm; ára 80 lej

23. Beria, L.P.: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 34-ik évfordulója. Jelentés a moszkvai Szovjet 1951. nov. 6-i ünnepi ülésén. Ford. az RMP Kiadójának magyar szerkesztő bizottsága. [Bukarest]: RMP. ([Bucureşti]: Ateliere Grafice nr.1.); 39 [1] p. 20,5 cm; ára 8 lej

24. Berjozkin, A.: Az amerikai imperializmus a Szovjet állam esküdt ellensége. [H.n.]: OK. (Oradea: Centrul Poligrafic nr.8.); 29 [3] p. 18 cm; (ARLUS könyvek 34.); ára 10 lej

25. A bélférgek és az ellenük való védekezés. Bukarest: Állami Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 23 [1] p. 17 cm; 10 000+100 pld.; Egészségügyi Minisztérium. (Egészségügyi nevelés könyvtára); ára 5 lej

26. Bierut, Boleslaw: A lengyel nép harca a békéért és a hatéves tervért. [Bukarest]: RMP. ([Bucureşti]: Ateliere Grafice nr.1.); 18 [2] p. 20,5 cm; ára 7 lej

27. Bikov, K. M.: I. P. Pavlov elmélete az agykéreg működéséről. Az elmélet jelentősége a biológiában és az orvostudományban. (A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság keretében a Román-Szovjet Barátsági Hónap megszervezésére alakult Országos Bizottság rendezésében 1950. október 24-én az RNK Athenaeumának nagytermében tartott elő-adás); Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 40 [2] p. 17 cm; 5000+100 pld.; (A Tudomány- és Kultúraterjesztő Társaság könyvtára 11.); ára12 lej

28. A boltbizottság szerepe a falusi fogyasztási szövetkezetben. Bukarest: Áll. Tud. és Tankönyvkiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 42 [2] p. 16,5 cm; 6000+100 pld.; (Szövetkezeti könyvtár 9.); ára 7 lej

29. Bonczos István: Törik a jég. Karcolatok. Bukarest: Áll. Irod. és Műv. Kiadó. (Kolozsvár: Centrul Poligrafic nr.7.); 47 [1] p. 16,5 cm; 5000+100 pld.; ára 13 lej

30. Brîncu, Zina: Neveljük a dolgozókat a kommunista erkölcs szellemében. Bukarest: RMP. (Bucureşti: Ateliere Grafice nr.1.); 46 p.; ára 10 lej; [*nl]

kapcsolódó
» a bibliográfiáról 1944-1949
» a bibliográfiáról 1950-1953
» könyvtermés a '40-es években
» könyvtermés az '50-es években
» rövidítések
további tematikus bibliográfiák

» A Hét társadalmi, kulturális bibliográfiája (1970–2006)
» A Magyar és Maros-Magyar Autonóm Tartomány bibliográfiája
» A magyar időszaki sajtó a román uralom alatt 1919-1940
» A magyar politikatudomány válogatott bibliográfiája 1993-1999
» A moldvai csángók bibliográfiája
» A nemzetiségi irodalom válogatott bibliográfiája 1922-1990
» A romániai magyar sajtó 1989 után
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1946-1989
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 1989-1999
» A romániai magyar társadalomtudományi irodalom bibliográfiája 2000-2004
» Erdélyi hírlapok és folyóiratok 1940-1989
» Ethnic Conflict and Ethnic Conflict Management
» Magyar könyvtermelés Romániában 1919-1940
» Magyar szakirodalom Románia, Erdély és a romániai magyarság történetéről 1990-2015
» Románia nemzetiségi bibliográfiája
» Romániai magyar könyvkiadás 1960-1986
» Romániai magyar könyvkiadás 1990-1998
» Romániai magyar könyvtermés 2020. január 1. – 2020. július 31. között
» Romániai magyar néprajzi bibliográfia

 
   
 

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2020
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék